Afspraken

Om mijn bezoek goed te laten verlopen en over en weer heldere verwachtingen te hebben stel ik een paar voorwaarden en maak ik graag wat afspraken.

Uitnodigen

Beschrijf graag in een paar zinnen wat het onderwerp is waarover je me wilt spreken. Het mag in beginsel overal over gaan, maar ik maak daarop een paar duidelijke uitzonderingen.

Ik ga niet in gesprek als:

  • er een (juridisch) conflict is met de gemeente
  • er op korte termijn (binnen zes maanden) besluitvorming over je onderwerp in de raad wordt verwacht
  • Je onderwerp op gespannen voet staat met mijn persoonlijke belangen/betrokkenheid of mijn integriteit zou kunnen schaden
  • Klachten, opmerkingen of anderszins over personen

Verwachtingen

Ben je bewust dat ik slechts één van de 27 gemeenteraadsleden van Dronten ben. Je problemen of wensen zullen na mijn bezoek dus niet smelten als sneeuw voor de zon of direct worden opgelost. Ook kan ik (behalve over mijn persoonlijke inzet) geen beloften doen.

Het idee van een ‘Zomeravond Koffie’ is dat ik ‘in de avond’ op locatie een bezoek kom brengen. Daarbij ga ik uit van ongeveer 20 uur als aanvangstijd. Maar niets is in beton gegoten, dus als je iets anders in gedachten hebt kun je dat zeker even aangeven in de uitnodiging.

Van ieder gesprek maak ik een verslagje voor de website en/of sociale media. Ook maak ik evt. foto’s en filmpjes. Door mij uit te nodigen stem je er mee in dat ik verslag doe van mijn bezoek en jouw verhalen. Natuurlijk kunnen we daarover afspraken indien dat nodig is.

Mijn bezoek mag niet (communicatief) voor commerciële doelen worden ingezet. 

Privacy

Voor de Privacy Policy en het Cookie Statement verwijs ik naar de verklaringen op www.paulvermast.nl/proclaimer. Deze zijn onverkort van toepassing op de website zomeravondkoffie.nl

Gegevensverwerking

Maar om een afspraak met je te kunnen maken en je te bezoeken is het noodzakelijk dat ik persoonsgegevens van je vastleg. Deze stel ik niet beschikbaar aan anderen en bewaar ik -op het moment dat we een afspraak hebben gemaakt- voor de periode dat ik gemeenteraadslid ben. Zo kan ik in de toekomst nog eens contact zoeken naar aanleiding van een actuele politieke kwestie. Nadien zullen al jouw gegevens worden verwijderd.