In nauwelijks meer dan een week zijn de zes avonden die ik uitgetrokken heb voor de zomeravond koffie volgeboekt! Daarmee is de mogelijkheid om me uit te nodigen voor een kop koffie in het zomerreces voorbij. Toch ben ik als volksvertegenwoordiger altijd bereid om uw vragen, opmerkingen of zorgen aan te horen als u deze aan mij kwijt wilt.

Volgend jaar zal ik opnieuw bekijken of ik een derde ‘reeks’ aan zomeravond koffieavonden zal organiseren. Maar er lijkt wel een behoefte aan te zijn. Komende woensdag is de eerste koffieavond. Ik ben benieuwd, maar heb er vooral zin in!