Afgelopen woensdag had ik een goed gesprek met de RECRON, de belangenorganisatie voor de recreatieondernemers over de toeristenbelasting in het kader van mijn zomeravond koffie. Voorzichtig terugkijkend op de discussie zoals deze in het kader van de bezuinigingen is gevoerd rond de verhoging van de toeristenbelasting, is de RECRON niet heel ontevreden met de uitkomst daarvan.

Maar de vraag die werd opgeworpen is waarom je de ondernemers uit een bepaalde sector extra belast met een heffing terwijl daar niet persé iets extra’s tegenover staat. Op zich een terechte vraag. Het lastige is natuurlijk dat we als gemeente weinig bronnen van inkomsten hebben, dus het afschaffen van de toeristenbelasting is niet eenvoudig.

Natuurlijk is het wel het bekijken waard of dit niet op een andere wijze kan worden ingevuld. Want het is een overweging waard de OZB te verhogen voor alle bedrijfsobjecten en de toeristenbelasting (die voor de ondernemers in de toeristische sector nog bovenop die OZB komt) af te schaffen. Dat zou de ‘pijn’ wel eerlijker verdelen onder alle ondernemers dan alleen die in het verblijfstoerisme. Maar of we daarvoor de handen op elkaar krijgen in deze (VVD) collegeperiode waag ik zo maar eens te betwijfelen.