Wordt ‘de steeg’ een bananenschil?

donderdag 18 oktober 20075 reacties

Het beruchte pad naast CountusDe berichten in “de media” over het raadsvoorstel om ‘de steeg’ aan de openbaarheid te onttrekken hebben het college gisteren genoopt een persbericht naar buiten te brengen waarin zij haar standpunten nog eens verder toelicht. Los van het feit dat het, zoals gebruikelijk, kwalitatief een schijnend slecht persbericht is, geeft het college haarscherp aan hoe ze zichzelf in het pak heeft laten naaien en eigenlijk geen fatsoenlijke uitweg meer ziet als de gemeenteraad luistert naar de wensen van de bevolking, haar gezonde verstand gebruikt en dus het besluit neemt ‘de steeg’ niet aan de openbaarheid te ontrekken.

De uitweg die nu is verzonnen is dat de gemeenteraad ‘de steeg’ aan de openbaarheid onttrekt en deze openbaar blijft zoals nu tot het moment dat er een rechtsgeldige aanvraag voor een bouwvergunning door de heer Troisfontaine is ingediend. Mocht deze aanvraag niet komen “kan de gemeenteraad uiteindelijk besluiten om de onttrekking ongedaan te maken”.  Het college voegt daaraan wel toe:

“Rekening houdend met het belang van de omwonenden wordt voorgesteld om “de steeg” na onttrekking voorlopig open te laten totdat de bouwvergunning is verleend. Dit is niet afdwingbaar maar wordt als verzoek aan de koper voorgesteld. De onttrekking kan niet aan een bouwaanvraag gekoppeld worden omdat de gemeente dit niet als eis op kan leggen aan de koper”. 

Hierover kunnen we natuurlijk kort zijn: dit is prietpraat van het college. Wordt maandag 1 november dit besluit genomen kan op dinsdag 2 november de heer Troisfontaine er zonder enig probleem hekken neer zetten en de boel afsluiten. Geen mens kan hem daarvan afhouden.

Dan gaat het College de consequenties opsommen als de raad toch besluit ‘de steeg’ niet te onttrekken. En al meteen bij het eerste punt is het raak. Het college schrijft:

“Doordat later een interpretatieverschil van de overeenkomst is ontstaan met de koper is het mogelijk dat hij tegen dit besluit een civiele procedure start met mogelijke eis voor schadevergoeding. Het college is dan vanuit de overeenkomst verplicht om samen met de kopende partij het besluit aan te vechten”.

Dit wil dús zeggen dat het college samen met de heer Troisfontaine een rechtszaak aanspant tegen de gemeenteraad omdat de raad een zelfstandig besluit heeft genomen.
Gelukkig zijn er geen mensen in de buurt nu, want dit is wel het moment dat definitief mijn broek afzakt!

We maken even een uitstapje:
Het College en de gemeenteraad werken met dualisme. Dat wil zeggen dat de wethouders niet zoals vroeger ook lid zijn van de gemeenteraad en het college en de raad eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Ieder neemt zijn eigen besluiten en de gemeenteraad is in de gemeente het hoogste orgaan en hoeft dus bepaald niet te luisteren naar het college. Sterker; het college kan maar beter naar de gemeenteraad luisteren anders worden ze naar huis gestuurd!

De Gouden Ploeg vlak voor de sloopTerug naar de “affaire Troisfontaine” waar ‘de steeg’ een onderdeel van is. Het college heeft met de heer Troisfontaine een deal gesloten over De Gouden Ploeg en heeft in deze deal ‘de steeg’ als wisselgeld gebruikt. Maar daarin zat wel de clausule dat de gemeenteraad zal moeten besluiten om ‘de steeg’ aan de openbaarheid te onttrekken. De heer Troisfontaine zou dan een normale prijs voor de grond betalen en een bouwaanvraag indienen. Maar natuurlijk kán de gemeenteraad in al haar wijsheid ook besluiten dit niet te doen. In datgeval blijft alles zoals het was en betaald de heer Troisfontaine € 1,= voor ‘de steeg’. Deze is dan wel zijn eigendom, maar hij kan er verder niets mee. In het persbericht (zonder datum, maar het is gisteren naar de gemeenteraad gemaild) van gisteren staat dat

“het college is dan vanuit de overeenkomst verplicht om met de kopende partij het besluit aan te vechten” bij de rechter.

Sorry??
Wie (ik slik een hele berg onaardige kwalificaties in nu) heeft dit in Godsnaam in de overeenkomst op laten nemen? Op basis waarvan denkt het college dat de rechter anders zou kunnen en willen oordelen als de gemeenteraad? Wat hebben wij als gemeenteraad te “makken” met een domme overeenkomst van het college en een derde? Niets! Dus het college doet zijn best maar. De manier waarmee ze de raad nu lijkt te ‘dreigen’ vind ik overigens laakbaar!

Bij het derde punt geeft het college aan dat “als er geen besluit wordt genomen voldoet de gemeente niet aan haar deel van de overeenkomst. Er zal dan schadevergoeding worden geëist”.  Niet de gemeente voldoet niet aan de overeenkomst; het college doet dit niet. Laten we de zaken helder uit elkaar houden.
Wethouder De Graaf zei hierover in de commissievergadering van 8 februari dit jaar (volgens de notulen) letterlijk:

“Het is aan de raad om te beslissen over de onttrekking van het pad aan de openbaarheid, Ze oordeelt vrij en onafhankelijk”.

Als reden om te kunnen ontrekken merkt het college in het persbericht ook op dat “het pad heeft in het bestemmingsplan al de bestemming bebouwing voor centrum doeleinden”. Welnu, dit is apert onjuist!
In het raadsvoorstel van februari staat namelijk letterlijk:

“De gronden van het pad hebben ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan `Centrum Dronten` de bestemming `centrumdoeleinden` Als primaire bestemming is bebouwing ten behoeve van deze bestemming toegestaan, ondermeer horeca, detailhanden en kantoren. Meer subsidiair zijn voorzieningen ten behoeve van verkeer en verblijf, individuele en collectieve parkeervoorzieningen inbegrepen, toegestaan”.

Dus een steeg zoals er nu ligt kan prima volgens het bestemmingsplan. Het is primair voor bebouwing bestemd, maar secondair ligt dat pad er dus net zo ‘rechtsgeldig’.
De formulering van het college in het persbericht kan ik dan ook alleen kwalificeren als “stemmingmakerij” en ook dat vind ik laakbaar.  

Welnu; laten we hopen dat de raad “vrij en onafhankelijk” zich zal opstellen. Want ik voel nu al dat de druk op de coalitie partijen CDA, PvdA en ChristenUnie maximaal zal worden opgevoerd. Er zal worden ingezet op de ‘oplossing’ dat de raad nu onttrekt en als de heer Troisfontaine niet binnen 9 maanden met een bouwaanvraag komt de raad het besluit weer ongedaan kan maken. En dan moet de raad (als zij de steeg toch eigenlijk open wil houden) er maar op gokken dat het de heer Troisfontaine niet zal lukken om dat binnen deze termijn te halen. Als nu in deze ‘affaire’ iemand heeft laten zien niet gek te zijn is het de heer Troisfontaine wel. Iedere keer weer heeft hij het voor elkaar gekregen dat het college in grote problemen komt. Eerst met de Gouden Ploeg, toen met de Europese subsidie (daarvoor was de verkoop van de Gouden Ploeg een noodzaak) en nu ‘de steeg’.
En nu moet de raad er maar op gokken dat de heer Troisfontaine hier wel een steekje laat vallen? Ik vrees oprecht dat dit ijdele hoop is.
Volgens mij moet de gemeenteraad kijken naar het algemeen belang. Dat is niet gediend met het private belang van de heer Troisfontaine. Hij wil misschien wel het pand waarin nu het uitzendbureau zit vergroten en zal dit vast opvoeren als economisch belang. Maar zolang hij nog afdoende grotere panden in het centrum leeg heeft staan vervalt dit economische belang wat mij betreft ten opzichte van het algemeen belang.
De gemeente is er niet om de puinhoop van het college op te ruimen en wie zijn billen brand moet op de blaren zitten zegt het spreekwoord. Dus nu ook van toepassing en ik vraag me oprecht af of dat “zitten” niet voortaan thuis moet gebeuren.

5 Reacties

 1. Frank

  ‘ …. en wie zijn billen brand moet op de blaren zitten zegt het spreekwoord. Dus nu ook van toepassing en ik vraag me oprecht af of dat “zitten” niet voortaan thuis moet gebeuren.’

  Dat wordt een gezellige raadsvergadering. Ben je de druk al een beetje aan het opvoeren?

 2. Paul Vermast

  Druk opvoeren? Ikke??
  Laat ik er dit van zeggen: het college mag dan ‘Gekke Henkie’ zijn, ik ben dat bepaald niet!

 3. Yurtdisi Egitim

  does anyone knows if there is any other information about this subject in other languages?

 4. Paul Vermast

  I’m afraid there’s no information other than Dutch.

 5. OPA

  Heeft het college een steegje laten vallen – o uhh steekje!) :-)!

  Engels

  Did the bench drop a narrow street (o uhh a stich)

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.