Afgelopen donderdag ben ik door de gemeenteraad unaniem benoemd als voorzitter van het presidium en daarmee tot vice-voorzitter van de gemeenteraad. Dat vind ik bijzonder leuk en eervol.

Het presidium is de ‘agenda-commissie’ van de gemeenteraad bestaande uit de voorzitters van de commissie. In Dronten hebben we een poule van vijf commissievoorzitters die bij toerbeurt de vergadering voorzitten. Gezamenlijk stellen ze de agenda op en geven we samen met de griffie vorm aan de dagelijkse organisatie van het raadswerk. ┬áDe voorzitter van het presidium is tegelijk de vice-voorzitter van de raad die vergaderingen voorzit bij afwezigheid van de burgemeester of op de momenten dat de burgemeester zelf in debat gaat met de raad.

Oppositie

In de Drontense verhoudingen kan ik me die herinneren dat er ooit een voorzitter van het presidium is geweest vanuit de oppositie. Dat zou eigenlijk ook geen onderwerp moeten zijn omdat het presidium een niet-politiek orgaan wil zijn. Maar het maakt het toch wel extra bijzonder vind ik.

Ik heb zin het komende jaar (tot de gemeenteraadsverkiezingen) hiermee aan de slag te mogen en ben dankbaar en vereerd in het vertrouwen van de raad.