De NOS laat vandaag weten dat de aanleg van de Tweede Kaagbaan voorlopig wordt uitgesteld door staatssecretaris van Mansveld in afwachting van onderzoek wat er nodig is in de luchtvaart. De Tweede Kaagbaan is –net als Luchthaven Lelystad- nodig om de toekomstige groei van het luchtverkeer bij Schiphol op te vangen zo betoogd het kabinet.

Alleen is een besluit voor die Tweede Kaagbaan nu uitgesteld en wordt de ruimtelijke reservering voor de grond verlengd tot 2023 omdat eerst ‘onderzocht moet worden wat nodig is voor de groei van de luchtvaart’.

Het lijkt me tamelijk nuttig eerst nut en noodzaak te onderzoeken voordat er grote investeringen worden gedaan in de luchthaven als deze straks niet nodig blijken te zijn. Als je daar het nieuws bij optelt dat KLM flink in de rode cijfers zit en forse overcapaciteit heeft in het vrachtvervoer moet je jezelf helemaal achter de oren krabben.

Uitstel Lelystad

Als dit onderzoek naar wat er nodig is voor de groei van de luchtvaart op dit moment nog wordt gedaan slaat dit iedere logica achter het doorzetten van de ontwikkelingen op de Luchthaven Lelystad weg. Want de argumenten voor een Tweede Kaagbaan zijn dezelfde als die voor de Lelystadse Luchthaven. Als het ene wordt uitgesteld kan dat maar tot één conclusie leiden tot Lelystad: voorlopig maar eens uitstellen tot 2023!