Voorbereidingsbesluit Swifterbant-zuid stuitend idee

zaterdag 4 september 20210 Reacties

Het college heeft in een besloten vergadering op 24 juni jl. het idee geopperd om een voorbereidingsbesluit te vestigen op de gronden rond het plangebied Swifterbant-Zuid. Daarmee zouden alle ontwikkelingen van ondernemers in dat gebied worden geblokkeerd. GroenLinks heeft zich daar in deze vergadering meteen fel tegen verzet omdat we deze manier van werken stuitend vinden.

In de vergadering werd de (inmiddels ook alweer vertrokken) externe projectleider voor het project Swifterbant-Zuid aan de gemeenteraad voorgesteld met een eerste plan van aanpak, nadat de behandeling van het bestemmingsplan in april helemaal in de soep was gelopen doordat wethouder Siepel het onderwerp op het laatste moment van de agenda liet halen.

Open gesprek met belanghebbenden

De projectleider sprak tijdens deze vergadering over de open en constructieve gesprekken die ze had met de direct betrokkenen bij de omgeving van het project en dat er in een goede sfeer naar de toekomst werd gekeken om tot oplossingen te komen. De betrokken ondernemers gaven daarbij inzicht in hun plannen voor de toekomst, aldus de projectleider.

Besloten gedeelte

Wethouder Siepel gaf aan het einde van die commissie aan behoefte te hebben aan een besloten gedeelte omdat het college graag nog iets met de raad wilde delen. En hoewel de commissie daar aanvankelijk niet zo voor voelde werd er positief op het college verzoek gereageerd.

In het besloten gedeelte deelde de wethouder mee dat hij er over dacht om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied rond het toekomstige Swifterbant-Zuid. Daarmee zouden alle nieuwe ontwikkelingen in dat gebied onmogelijk worden gemaakt om te voorkomen dat dit een negatief effect zou hebben op de toekomstige wijk. Ook de al verleende vergunning voor uitbereiding van een veehouderijbedrijf zou daarmee kunnen worden geblokkeerd omdat de werkzaamheden nog geen aanvang hadden genomen, zo werd de raad uitgelegd.

Voorbereidingsbesluit

Het nemen van een voorbereidingsbesluit is geen ongewone gang van zaken bij dit soort grootschalige ontwikkelingen. Alleen doe je dat normaal aan het begin van het proces om een wijk te ontwikkelen en dat was in dit geval niet gebeurd. Het is, ook dit dit geval, juridisch mogelijk om dat besluit nog op een later moment te nemen.

Immoreel

Toch is GroenLinks van mening dat een dergelijk voorstel in deze fase van de besluitvorming, zeker na alles wat al was voorgevallen, immoreel was. Dat hebben we in deze vergadering ook naar voren gebracht. Juist omdat de betrokken ondernemers open en constructief bij de projectleider hun plannen op tafel hadden gelegd was het in onze ogen stuitend dat het college met een dergelijke trucje deze ontwikkelingen wilde voorkomen.

Meerdere fracties reageerden met ons zeer ontstemt op dit idee. Maar aan het einde werd, ondanks dat, geheimhouding op de inhoud van de vergadering gelegd omdat openbaarheid de werking van een voorbereidingsbesluit onmogelijk maakt.

Openbaar

Afgelopen donderdag moest de commissie de geheimhouding van het verslag over de besloten vergadering vaststellen en de geheimhouding bevestigen. De commissie had daar moeite mee omdat er bij veel fracties boosheid heerst over het voorstel. In deze -opnieuw besloten- vergadering erkende de wethouder dat hij ‘een kapitale vergissing’ had gemaakt en dat hij zich dat op 24 juni al bewust was toen hij naar buiten liep. Maar dat hij ondanks de boosheid van de commissie die avond niet op het idee was gekomen om de commissie meteen op de hoogte te stellen dat het een ondoordacht voorstel was waarvan het college bij nader inzien geen gebruik zou gaan maken. De gemeenteraad werd dus maanden lang opgescheept met een heel vervelend geheim dat ook nog eens overbodig bleek.

Toen de wethouder mijn conclusie in de vergadering bevestigde dat er geen gronden waren om het verslag van de vergadering geheim te houden en daar ook geen negatieve juridische gevolgen van te verwachten zijn besloot de commissie unaniem de geheimhouding op te heffen.

Gigantisch probleem

Als GroenLinks hebben we afgelopen donderdag aangeven dat de wethouder met ons een gigantisch probleem heeft. Want ons vertrouwen in deze wethouder had al enorme schade geleden in de hele gang van zaken rond Swifterbant-Zuid in april. Daar kwam dus de geheime vergadering van juni bij.

Groei van Swifterbant heeft prioriteit

Wat ons betreft moet Swifterbant zo snel mogelijk serieus gaan groeien. Het dorp wacht al lang op een noodzakelijke groei om vitaal te blijven en de voorzieningen te kunnen behouden. Swifterbant-Zuid was daarin het meest belangrijke project. Maar op dit moment is onduidelijk op welke wijze dat nu verder gaat, want het project is tot nu toe één grote puinhoop.

Wij hebben dan ook niet meer het vertrouwen dat deze wethouder dat nog weet op te lossen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.