Naar de rechter

Naar de rechter

In het hoofdredactioneel commentaar van Trouw gisteren stelt de redactie (in mijn woorden:) dat de gemeenten niet zo moeten zeuren over de overheveling van Rijkstaken naar de gemeente. Met name niet over de wens in de wet terug te zien dat zij ook ‘nee’...