VVD: “eigenlijk zijn we nog asocialer”

Ik mis Paul Nijssen

Waar is de oud-SP voorman uit de afgelopen raadperiode die overstapte naar Leefbaar Swifterbant Dronten? Hoewel ik het eigenlijk niet verwacht had om te zeggen: ik mis Paul nogal. Want daar waar we de afgelopen jaren met Leefbaar Swifterbant Dronten op sociaal gebied...