Van de enquête in de drup

Van de enquête in de drup

Gisteravond heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een voorstel tot het houden van een enquête die het college eigenlijk overbodig zei te vinden. Een enquête die voortkwam uit een chaotisch verlopen commissievergadering voor de zomer. Nu is het...
Raad diskwalificeert zichzelf over Redeplein

Raad diskwalificeert zichzelf over Redeplein

De gemeenteraad van Dronten heeft zichzelf op het politiek en maatschappelijk gevoelige onderwerp over het plein De Rede volkomen belachelijk gemaakt. Terwijl tegen het einde van de avond de voorzitter een toelichting gaf op de behandeling en daarbij een insprekende...
Gejammer van CDA en Leefbaar

Gejammer van CDA en Leefbaar

De VVD, PvdA en GroenLinks hebben een initiatiefvoorstel gemaakt om meer te doen met het Redeplein. Het plein wordt door veel inwoners te kaal, te leeg en te saai gevonden. Afgelopen jaren was er budget beschikbaar om activiteiten op het plein te houden, maar dat...