Afghanistan–missie?

Afghanistan–missie?

Komende week zal er naar alle waarschijnlijkheid een besluit vallen over opnieuw een missie naar Afghanistan en daarbij is de stem van de GroenLinks Tweede-Kamerfractie doorslaggevend voor de meerderheid. De fractie maakt al weken helder dat zij nog geen standpunt...