Irak: het verantwoordingsdebat

Irak: het verantwoordingsdebat

We hebben er allemaal 7 jaar op moeten wachten, maar vandaag zou het Kabinet verantwoording afleggen over Irak na het stevige (of eigenlijk snoei harde) rapport van de commissie Davids. De toon werd al meteen gezet door mijn partijleider Femke Halsema die een motie...
Irak: het verantwoordingsdebat

Ik voel de kloof tussen politiek en kiezer

‘De kloof’ tussen politiek en burger heb ik altijd een beetje een rare discussie gevonden. Die kloof is er natuurlijk omdat politici zijn aangesteld om te regeren en de politieke werkelijkheid soms een heel andere kan zijn dan de publieke werkelijkheid. Ik vraag...
Irak: het verantwoordingsdebat

‘The smoking gun’

In de Irak-oorlog was iedereen opzoek naar de ‘smoking gun’ (zoals dat toen zo mooi werd genoemd) waar het bewijst werd geleverd dat Irak massavernietigingswapens had.  Wel nu “lady’s and gentlemen: we got him!!” de smoking gun van Nederland is gevonden...