Naar de rechter

Naar de rechter

In het hoofdredactioneel commentaar van Trouw gisteren stelt de redactie (in mijn woorden:) dat de gemeenten niet zo moeten zeuren over de overheveling van Rijkstaken naar de gemeente. Met name niet over de wens in de wet terug te zien dat zij ook ‘nee’...
Naar de rechter

Schijndemocratie?

In de Handel & Wandel (het clubblaadje van onze lokale ondernemersvereniging in Dronten) schrijft ‘Hoofdredacteur en ondernemer’ Koos in ’t Hout afgelopen maand (pdf) dat we in een ‘schijndemocratie’ leven en dat hij maar weinig zin heeft om volgend jaar bij de...