De degelijke financiën van de VVD

De degelijke financiën van de VVD

Afgelopen week was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Het was te merken, want de VVD was zichtbaar aan vakantie toe. Bij de behandeling van de Sociaal Economische Visie hadden de altijd zo financieel degelijke Liberalen een voorstel bedacht waarvan...
Bezuinigen

Bezuinigen

We moeten gaan bezuinigen. Komende donderdag behandelt de commissie een voorstel van het college over de ‘ombuigingsoperatie’. Da’s gemeentejargon voor een plan waar we het geld denken te gaan vinden. Omdat het om veel geld gaat en de gemeente in de laatste...
Bezuinigen

CDA: financiën op orde

“De Begroting 2010 was nog redelijk gemakkelijk sluitend te krijgen, in 2011 zal het ook nog wel gaan lukken. Maar vanaf 2012 wordt het echt moeilijk omdat we vanaf dat jaar fors minder geld van het Rijk krijgen via het gemeentefonds. De bezuinigingen die Dronten...
Bezuinigen

Onderzoek naar centrumplan Dronten

Vandaag liggen de commissiestukken  voor komende donderdag bij alle (burger)raadsleden op de mat en daaruit blijkt dat wij als GroenLinks met het initiatief komen tot het houden van een raadsonderzoek (de gemeentelijke variant van de parlementaire enquête) naar de...