Zo kan het dus ook!

Illusiepolitiek

Dat verweet de VVD mij afgelopen donderdag tijdens de algemene beschouwingen omdat wij als GroenLinks samen met de ChristenUnie bepleitte dat het busvervoer na de opening van de Hanzelijn op het zelfde niveau moet blijven gehandhaafd. Want, er waren al twee...
Zo kan het dus ook!

Duurzaam VVD

De liberale ‘vrinden’ van de VVD laten zich de afgelopen weken in Dronten weer van hun sterkste kant zien. Op de agenda staan een aantal van die onderwerpen die kennelijk voor de Drontense VVD’ers een beetje moeilijk te verteren lijken. Van die ‘linkse...
Weg met LNV!

Weg met LNV!

LNV, een begrip in agrarisch Nederland, stond voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Enkele jaren geleden is naar aanleiding van de uitwassen in de landbouw die V van Visserij vervangen door de V van Voedselveiligheid. ‘Het...