De Drontense dictatuur

De Drontense dictatuur

In onze democratie kennen we een volksvertegenwoordiging waarin de verschillende politieke fracties vanuit hun eigen achtergrond met elkaar in debat gaan en komen tot besluitvorming. Het doel van het debat is meningsvorming en besluitvorming. Maar dan moet er...