Ga op de koffie bij de burgemeester

Ga op de koffie bij de burgemeester

Eindelijk wordt het me duidelijk waarom onze burgemeester zich zo verzet tegen twitter. Hij heeft liever dat u bij hem op de koffie komt zo valt te lezen in Binnenlands Bestuur (het vakblad voor ambtenaren en bestuurders) van vandaag: “iedereen die een gesprek wil,...
Ga op de koffie bij de burgemeester

To twitter, or not to twitter?

Beste Aat, Je houdt er van te prikkelen en dat is je in jouw gastcolumn over twitter op mijn blog weer bijzonder goed gelukt. Natuurlijk zou ik kunnen verwijzen naar mijn open brief aan het college of een bericht in Binnenlands Bestuur over dit onderwerp. Maar dat is...
Ga op de koffie bij de burgemeester

Vragen over C2000

Afgelopen zondag heb ik vragen gesteld over de dekkingsgraad van het communicatiesysteem C2000 van de hulpdiensten in de gemeente Dronten. Het televisieprogramma Zembla berichtte dat er (vooral) in het buitengebied ‘witte vlekken’ zijn waar er onvoldoende...
Ga op de koffie bij de burgemeester

Dank aan het CDA

Dronten is druk bezig met de citymarketing en in dat verband worden er veel activiteiten in het centrum van Dronten georganiseerd (Biddinghuizen en Swifterbant komen er vooralsnog karig vooraf -om een van de vaste reaguurders maar vast voor te zijn-). Eén van die...
Ga op de koffie bij de burgemeester

Uit zijn verband

Hoewel ik er afgelopen donderdag niet bij was (ik ben nog altijd op vakantie) heeft de benoeming van onze nieuwe collega gemeenteraadslid Van der Wijk de nodige commotie opgeleverd in Dronten. Da’s zelfs tot in Zeeland doorgedrongen via smsjes, mails en krabbels op...