Seksuele vrijheid – Update

donderdag 12 april 20078 reacties

VerliefdEnigszins geschrokken van de voorpagina van de Metro van vandaag  heb ik de website van RozeLinks maar eens opgezocht. Immers, de metro stelt RozeLinks/GroenLinks op één lijn met de pedopartij. Dat is iets waarvan mijn maag even samen knijpt als je de kop “Kandidaat-senator GL is voor pedofilie” ziet verschijnen, ’s ochtends bij het ontbijt terwijl ik het nieuws op RTL kijk.
Herman Meijer (om hem gaat het dus) zou in de Gaykrant hebben gezegd “op een knaapje te kunnen vallen” en vervolgens wordt daaraan vast geknoopt dat RozeLinks op haar website de leeftijdsgrens voor seks met kinderen wil loslaten.
Gelukkig ligt het allemaal “iets” genuanceerder. Wat Herman Meijer heeft gezegd kan ik niet nagaan, wel vind ik zo’n uitspraak “onhandig” als hij het gezegd heeft. Maar het standpunt van RozeLinks vind ik niet zo fout.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 gemiddeld hun eerste seksuele contact (voelen en strelen) hebben op 15,5-jarige leeftijd. Sinds 2001 is seks met een jongere tussen de 12 en 16 bij wet verboden. De maximale straffen die de wet voorschrijft bij verkrachting van kinderen tot 12 jaar zijn zwaarder dan bij de leeftijdsgroep 12-16. De wet verbiedt formeel ook onderlinge seksuele contacten van kinderen/jongeren tot 16 met elkaar.

Daar zit natuurlijk wel een mogelijk probleem in de wet. De (hoe zeg je dat nu neutraal?) “ontdekking van hun seksualiteit”  van jongeren moet natuurlijk niet bij wet worden begrenst. Kinderen zijn tegenwoordig jong seksueel actief (daarvan kun je van alles vinden, maar de feiten spreken voor zich) en het is natuurlijk vreemd als een stelletje waarvan de één 15 is en de ander 17 strafrechtelijk zouden worden vervolgd wegens verkrachting van minderjarigen. Daar heeft RozeLinks gewoon wel een punt te pakken. Daarbij voel ik ook wel het ‘ongemak’ van het voorbeeld. Immers een relatie tussen 15 en 17 jarigen vindt niemand vreemd, maar wat als het gaat om iemand van 15 en iemand van 25, 35, 45 jaar? Dan wordt het ook voor mijn gevoel wel weer anders. Van het gewoon maar “vrij” geven vanaf 12 jaar is natuurlijk geen sprake!
RozeLinks haalt hiervoor de wet van vóór 2001 aan, toen kwam de wet er in de praktijk op neer, dat seks met een kind tot 12 jaar altijd kon worden vervolgd, en dat bij seks met een jeugdige tussen 12 en 16 jaar het zogenaamde klachtrecht gold. Alleen als de betrokken jongere of diens wettige vertegenwoordiger een klacht indiende, kon justitie de verdachte vervolgen. Het pleit van RozeLinks is terug te keren naar deze wet en daar vind ik niet zo veel mis mee.

Een echt uitgekristaliseerd standpunt heb ik niet, want ik vind het een razend moeilijk onderwerp. Dus ik laat me ook graag overtuigen door iedereen die vindt dat ik ongelijk heb.

-Update-

Inmiddels ben ik dus overtuigd. Zie hieronder bij de reacties!

10.35 uur gepubliceert. 14.35 uur bewerkt

8 Reacties

 1. Marthijn Uittenbogaard

  Beste GL’er,

  Ik ben ook door Metro gebeld (ben voorzitter van de PNVD). Ik heb ze verteld dat Meijer inmiddels van gedachte was veranderd gezien een ingezonden brief laatst in de Groene Amsterdammer. Zie hieronder zijn brief en mijn ongeplaatste reactie daarop. Dat Metro toch doorzet met haar ‘nieuws’ is puur sensatie/inquisitie. Ik heb nog geprobeert de journaliste uit te leggen om niet voor inquisiteur te spelen… Hopelijk reageert GL niet politiek correct uit angst voor onjournalistiek gedoe. Maar staan ze verschillende meningen toe. De reactie van de GL’er in het stuk is dus prima. Nu niet gaan zwichten bij aanhoudende hetze vanuit de media.

  In De Groene Amsterdammer (20 oktober) lees ik hoe Den Haag de pedo’s vertroetelde. Daar kom ik ook mezelf tegen, schrijvend in 1985 en sprekend in 1993. Dat zijn ook precies de enige twee keren geweest dat ik me over de kwestie van leeftijdsgrenzen publiekelijk heb geuit. Ik had het beter gevonden als De Groene mij had gevraagd waarom ik er toen zo over dacht en hoe ik er inmiddels over denk. […] Bovendien kenden wij homo’s die in hun eigen puberteit seksuele ervaringen hadden gehad met oudere mannen, waar ze baat bij hadden gehad. [Die hebben nu dus pech want het mag niet meer.] Ook dat relativeerde het aan wettelijke leeftijdsgrenzen toegekende belang. Sinds 1991, toen het klachtvereiste werd ingevoerd, is er zoals Willem Pekelder ook schrijft, veel misbruik aan het licht gekomen. Het door hem vermelde onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut beschrijft de funeste werking van deze wettelijke maatregel voor misbruikte jongeren tussen de twaalf en zestien jaar. Het is dan ook terecht dat dit onderdeel van de wet in 2002 werd geschrapt. [De conclusie van dit rapport is politiek correct en volgt absoluut niet uit de rest van het rapport. Het onderwerp mocht niet eens bediscussieerd worden in de media!] Mijn conclusie uit deze geschiedenis is dat wij in de homobeweging van toen te optimistisch waren over de vrije ruimte voor seksuele ontplooiing en onze eigen ervaringen te veel hebben gegeneraliseerd. Daardoor hebben we de risico’s van misbruik onderschat. Had ik toen geweten wat ik nu allemaal weet, dan had ik nooit meegewerkt aan een versoepeling van het strafrecht voor pedofilie. […]

  bron: Ingezonden brief ‘Pedofilie’ door Herman Meijer; De Groene Amsterdammer; 3 november 2006

  —-Ongeplaatste ingezonden brief aan de Groene van mij:

  Begin 2005 belde Herman Meijer, de toenmalige voorzitter van GroenLinks, mij op: of een quote van hem van de MARTIJN-website kon worden verwijderd, althans het mocht er wel op blijven staan maar liefst niet zo prominent. De uitspraak betreffende zijn liberale standpunt over pedofilie, stond namelijk op de beginpagina van de vereniging voor acceptatie van pedofilie. Hij zei tegen mij iets in de trant van: ‘ik wil niet beweren dat ik er nu niet meer achter sta maar ik word er telkens op aangesproken. Echter ook wel eens positief. Een meisje van een scholierenforum was juist positief over mij vanwege deze uitspraak.’

  Ik heb een mailtje over dit telefoontje teruggezocht: “[…] Ik ben overigens vorige week vrijdag gebeld door Herman Meijer, de voorzitter van GroenLinks. Of we zijn quote wat minder prominent op onze website wilden zetten. Deze stond al tijden op de beginpagina. Ik heb de quote daar verwijderd. Echter op een mailtje of hij geïnterviewd wil worden reageert hij niet. Ook geen bedankje dat ik de quote daar heb weggehaald. Hij liet doorschemeren nog wel achter de quote te staan [een meid van het scholierenforum ging juist GL stemmen vanwege zijn standpunt hierover vertelde hij om te zeggen dat niet alle reacties negatief waren; dat klinkt niet alsof je er niet meer achter staat…] maar dat je die in het licht moest zien van de voorgestelde wetswijziging van Korthals Altes. Hij vond het vervelend telkens op deze quote aangesproken te worden. Ook wat betreft on-line discussies over MARTIJN werd hij genoemd. Conclusie: Herman is de kwaaiste niet maar toch wel een politiek correcte angsthaas.”

  Iets later merkte ik dat de herverkiezing van de GroenLinks-voorzitter zojuist had plaatsgevonden. Blijkbaar was de quote in dit licht extra pijnlijk. Tegenwoordig zegt Meijer van standpunt te zijn veranderd. Hij schrijft aan dit blad: “Sinds 1991, toen het klachtvereiste werd ingevoerd, is er […] veel misbruik aan het licht gekomen. Het […] onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut beschrijft de funeste werking van deze wettelijke maatregel voor misbruikte jongeren tussen de twaalf en zestien jaar. Het is dan ook terecht dat dit onderdeel van de wet in 2002 werd geschrapt.”

  Nergens wordt in het genoemde onderzoek aangetoond dat de vorige wet funest was voor jongeren. Het verschil is alleen dat men nu voor de bezitterige ouders kiest en niet voor de jongeren die in dat onderzoek in meerderheid aangeven zelf hierover te willen beslissen. Wetenschappelijk onderzoek (o.a. Bauserman, Tromovitch en Rind) toont aan dat vrijwillig aangegane pedoseksuele relaties niet schadelijk zijn en vaak positief zijn voor de jongeren. De uitkomst van deze commissie lag overigens bij voorbaat vast daar commissies veelal bestaan uit betaalde politiek correcte lui die de meerderheidsstandpunten van de bevolking moeten goedpraten zodat politici wetten uit electorale overwegingen met ‘schone handen’ kunnen aanpassen.

  Marthijn Uittenbogaard

  En PS: jij noemt onze partij een pedopartij. Dit is niet correct; zie: http://seksencyclopedie.nl/columns/20070407_Pedofielenpartij.html

  PS II: bijna alle partijen wilden vroeger een leeftijdsgrens van 12, zelfs het CDA! Van links, midden tot rechts. Zo vreemd is zijn uitspraak uit het verleden dus ook weer niet. De PPR en PSP wilden geen leeftijdsgrenzen in de wet alsook JOVD en vele vele instanties. De huidige pedohetze is een schijnmiddel om tegen kinderseksualiteit/emancipatie te strijden. Men staat alleen machtsrelaties toe en als een minderjarige seks zou mogen hebben met een ouder iemand verschaft dat die minderjarige macht. Als je sociologisch naar homoseksualiteit, vrouwenrechten en pedofilie kijkt kun je inzien dat het schadelijkheidsargument vrijwel onzin is. Zie ook wetenschappelijke onderzoeken. Ik pleit voor een discussie over elk denkbaar onderwerp.

  Meer citaten (bij lange na niet compleet) van politici/politieke partijen over de zedenwetten: http://www.pnvd.nl/verantwoord.html
  Excuses voor de lange lap tekst. 🙂

 2. paul

  De bovenstaande reactie van de PNVD is een goede reden om nog wat verder te zoeken. Kennelijk schrijft Herman Meijer in een stuk aan de Groene Amsterdammer over “misbruik” onder de oude wet. Als dat waar is trek ik mijn positieve insteek over die wet natuurlijk in. Kortom, ik ga nog eens verder zoeken.

 3. Koen

  Ja, het blijft een lastig onderwerp (zoals je op mijn website al aangaf, http://wordpress.metro.cx/2007/04/12/groenlinks-waar-gaan-we-heen/). Want dat zogenaamde klachtrecht is natuurlijk ook twijfelachtig. Wat als het juist de ‘wettige vertegenwoordiger’ is die het kind misbruikt (een vader die zijn dochter sexueel misbruikt)?

  Een ander veelgehoord argument is dat jonge kinderen soms geen idee hebben van wat er aan de hand is. Dus hoe moeten ze dan weten dat er iets gebeurd waarover je kunt klagen? Zeker als het de vader is, kan een kind denken dat dat nu eenmaal bij het leven hoort oid.

  Maar je hebt gelijk, het zal allemaal wel genuanceerder liggen dan de metro het voorstelt, de oude media heeft nogal de neiging dingen zwaar te overdrijven. Daarom probeer ik ze ook zo veel als mogelijk te negeren. Viel het je ook op hoe ze dit ‘nieuws’, dat ze al lang op de plank hadden liggen als je het mij vraagt, mooi timen met de foto van het nieuwe prinsesje ..?

 4. Koen

  En inmiddels is er een persbericht van landelijk:

  Herman Meijer: Pedofilie terecht in het strafrecht

  12 april 2007

  In het dagblad Metro van 12 april is een artikel verschenen onder de kop ‘Kandidaat-senator GroenLinks is voor pedofilie’. Het artikel is gebaseerd op een uitspraak van kandidaat-Eerste-Kamerlid Herman Meijer uit 1993.

  In oktober 2006 verscheen een vergelijkbaar bericht in weekblad De Groene. Meijer distantieerde zich toen al van de berichtgeving in een ingezonden brief, zoals blijkt uit de onderstaande tekst.

  De homobeweging waar ik deel van uitmaakte had zijn eigen, vaak bittere, geschiedenis met leeftijdsgrenzen gehad. Artikel 248 bis van het wetboek van strafrecht, dat van 1911 tot 1974 van kracht was, verbood seksueel contact tussen iemand van 21 jaar en ouder met iemand van onder de 21 jaar van hetzelfde geslacht. Daaruit zijn veel gevallen van strafvervolging, chantage en persoonlijk verdriet voortgekomen. Het maakte ons wantrouwig tegen leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving. Bovendien kenden wij homos die in hun eigen puberteit seksuele ervaringen hadden gehad met oudere mannen, waar ze baat bij hadden gehad. Ook dat relativeerde het aan wettelijke leeftijdsgrenzen toegekende belang. Sinds 1991, toen het klachtvereiste werd ingevoerd, is er (…) veel misbruik aan het licht !
  gekomen. Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut beschrijft de funeste werking van deze wettelijke maatregel voor misbruikte jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Het is dan ook terecht dat dit onderdeel van de wet in 2002 werd geschrapt. Mijn conclusie uit deze geschiedenis is dat wij in de homobeweging van toen te optimistisch waren over de vrije ruimte voor seksuele ontplooiing en onze eigen ervaringen te veel hebben gegeneraliseerd. Daardoor hebben we de risicos van misbruik onderschat. Had ik toen geweten wat ik nu allemaal weet, dan had ik nooit meegewerkt aan een versoepeling van het strafrecht voor pedofilie.

  De partijvoorzitter GroenLinks, Henk Nijhof, betreurt de berichtgeving in de Metro: Op basis van de eerder verschenen verklaring van Herman Meijer zien wij geen enkel bezwaar tegen zijn kandidatuur voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het zou beter zijn geweest als Metro vóór publicatie een reactie had gevraagd aan Herman, dan zou dit tendentieuze bericht waarschijnlijk helemaal niet verschenen zijn.

 5. paul

  Ik ben er niet uit.
  Mijn stukje van vanmorgen moet ik herzien, da’s me wel duidelijk. Want tegen misbruik onder de oude wet was een jongere niet voldoende beschermd. Daar heeft Koen in zijn reactie helemaal gelijk in. Dank ook aan Michel en Koen voor de aanvullingen. De oude wet was duidelijk niet afdoende. Maar met het voorbeeld van de 15 en 17 jarige blijf ik wel wat stoeien. Toch merk ik dat ik ook niet tot een betere oplossing kom dan dat de huidige wet is.

  Ook het feit dat de eerste reactie op mijn blogje van de PNVD komt vind ik wel even schrikken, maar da’s heel persoonlijk. Kortom, misschien is het wel zo slim voor RozeLinks om nog eens goed het manifest van leeftijd tegen het licht te houden. Ik ben overtuigd van mijn “ongelijk” in mijn stukje.

  Paul

 6. Koen

  Het is gewoon lastig, zeker als je in plaats van 15 en 17 ook kijkt naar 11 en 13… bijvoorbeeld.. Of als een 17-jarige jongen sex heeft met een 15-jarig meisje in ruil voor een breezer (om in de recente nieuwsberichten te blijven). Ook al vind het meisje zelf het geen enkel probleem.

  Ik vraag me uberhaupt af of dit iets is wat je in een wet _kunt_ vastleggen. Om te beginnen is er binnen de maatschappij niet eens een eenduidig antwoord op de vraag of 15/17 wel moet kunnen.

  Als je het in dit verband hebt over vrijwilligheid, dan heb je het over wilsbekwaamheid, en bij welke leeftijd iemand dat heeft (zo iemand dat al kan hebben en zo je daar al een leeftijd aan kunt plakken). Maar goed, dat wordt welhaast een filosofische kwestie.

  Je kunt natuurlijk zeggen dat je verschillende belangen tegen elkaar kunt afwegen, en dan een wet te maken die of niet afdoende is om alle misbruik te beschrijven of een die te breed is en ook gevallen die geen misbruik zijn verbied.

  Maar goed, hoe weeg je dan jongens die in hun eigen leeftijdsgroep niet voor hun homoseksualiteit uit kunnen komen (discriminatie) en zichzelf met ‘oudere’ mannen wel kunnen ontplooien op dat gebied versus de breezersex. Wat CDA/CU daar van zullen zeggen lijkt me duidelijk, die hebben sowieso iets tegen homoseksualiteit.

 7. paul

  Je hebt helemaal gelijk Koen!

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This