Als raadslid neem je iedere maand besluiten en moet je steeds opnieuw afwegingen maken. Waarom stem je voor of tegen een voorstel? Op basis van welke argumenten en met welke beweegredenen?

Soms schrijf ik daarover een blog als er een bijzondere aanleiding voor is of we een echt ingewikkeld besluit hebben moeten nemen. Want als volksvertegenwoordiging ben je ook verantwoording verschuldigd aan de samenleving die je je vertegenwoordigd. Onderstaand lees je mijn ‘verantwoordigsblog’.

Weglopen als raadslid

Weglopen als raadslid

Weglopen doe je niet als raadslid. Want je belangrijkste taak is stemmen. Toch heb ik het gedaan omdat ik helaas niets anders kon.

De menselijke maat ontbrak bij landjepik

De menselijke maat ontbrak bij landjepik

De Rekenkamer deed onderzoek naar het project ‘landjepik’. Conclusie: de menselijke maat ontbrak en we moeten zelf ook in de spiegel kijken.

Tegen de luchthaven maar voor de zienswijze

Tegen de luchthaven maar voor de zienswijze

Vorige week besprak de commissie de zienswijze van het college over Lelystad Airport. GroenLinks zal daarmee instemmen, als blijven we tegen de opening van het vliegveld.

Lidl dilemma

Lidl dilemma

De gemeenteraad zal instemmen met de komst van een Lidl naar Dronten-West. De meerderheid is er. En toch heb ik mijn finale afweging nog niet gemaakt.

Vrijwel niets is geheim

Vrijwel niets is geheim

Niet alles wat niet-openbaar is, is ook geheim. Voor veel journalisten is dat een lastig gegeven. Want als zij er niet bij mogen zijn wil dat nog niet zeggen dat iets geheim is. Iets geheim houden heeft veelal een negatieve bijklank. Als of er iets te verbergen valt...

Welke antwoorden geven we?

Welke antwoorden geven we?

Afgelopen weekend was ik bij een 'Evensong' in de kerk, waar een van de voorbeden mij bijzonder trof (Lied 191, pagina 5 van de liturgie [.pdf]). De voorzanger zong: "Geef wie ons regeren bevrijding" waarop de cantorij antwoordde: "dat zij antwoorden als wij roepen"....

Waarom ik twijfel heb over de Dronterpas

Waarom ik twijfel heb over de Dronterpas

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft GroenLinks geprobeerd om uitstel te krijgen van de Dronterpas, niet omdat we tégen de pas zijn, maar wel omdat je zo'n pas maar één keer kun invoeren. En dat kun je ook maar één keer goed doen. Daarvan zijn we nu...

Liever Sinterklaas dan een Scrooge

Liever Sinterklaas dan een Scrooge

Het is verkiezingstijd en politici krijgen dan de onbedwingbare behoefte zichzelf duidelijker te profileren dan normaal. Een duidelijk voorbeeld van deze onhebbelijkheid van veel politici (de vaste lezers van dit blog weten dat ik daar geen last van heb en altijd...