Beeld uit Lelystad Airport promotiefilmpjeVandaag heeft de Raad van State besloten dat de ruimtelijke procedures en de Milieu Effect Rapportage van de Luchthaven Lelystad helemaal opnieuw moeten worden gedaan. Daarmee zijn de berichten van vorige week waarin werd aangekondigd dat de provincie, de luchthaven en de gemeente tot overeenstemming zijn gekomen en er vanaf 2009 chartervluchten vanaf Lelystad zullen vertrekken van de baan!

Natuur en Milieu Flevoland heeft was een van de partijen die dit bezwaar bij de Raad van State heeft aangetekend. “Door een voorlopige voorziening in het vonnis kan de luchthaven nog jaren vooruit, maar we zijn voor de 3e keer op rij in het gelijk gesteld dat dit niet de begaanbare weg is. Dat is winst!” aldus Jan Kastje van Natuur en Milieu Flevoland.

Voor Dronten beid dit de kans zich nu eens eindelijk écht te bezinnen op de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven en GroenLinks zal er bij het college op aandringen nu in de herkaning bezwaren in te dienen tegen deze uitbreiding omdat dit grote, negatieve, gevolgen heeft voor onze gemeente!

Lees:  de uitspraak van de Raad van State 

Dus dit gaat voorlopig niet door:

[youtube llanXXWtLBU]