De gemeenteraad van Dronten heeft zichzelf op het politiek en maatschappelijk gevoelige onderwerp over het plein De Rede volkomen belachelijk gemaakt. Terwijl tegen het einde van de avond de voorzitter een toelichting gaf op de behandeling en daarbij een insprekende inwoner aankondigde; kwam Jan Ammerlaar van Leefbaar Dronten met een ordevoorstel om het onderwerp niet te behandelen.

Hij kreeg daarvoor prompt steun van de coalitie, D66 en SP. Want Ammerlaan en de zijnen willen nu eerst een enquête gaan houden over het plein en ‘de mening’ van de inwoners gaan vragen. De vraag wat we dan van onze inwoners willen weten en wat we vervolgens met die antwoorden gaan doen bleef onbeantwoord.

Stel dat een meerderheid aangeeft een drie laags diepe parkeergarage onder het Redeplein te willen, dan hebben we een serieus probleem. Want dat kunnen we niet betalen en we doen niets met de wens van de bevolking. Daarom moet je heel goed nadenken wat je wilt horen (stellen we varianten op? Hoeveel dan? Welke varianten dan? En moesten we daar dan niet eens over praten?) en welke status geven we de resultaten van die enquête (als het overgrote deel niets wil doen, gaan we dan ook niets doen)? Dit alles is nu volstrekt onduidelijk.

Maar er zit ook een politiek ranzig kantje aan deze affaire: de coalitie overviel iedereen met deze actie. Hoewel me van alle kanten werd bezworen dat er écht niet (nou ja… toch wel; maar slechts één minuutje voor de aanvang van de vergadering na de pauze) over was gesproken of afgestemd. Dat de coalitie de oppositie zo iets flikt is niet nieuw in Dronten en hoort kennelijk bij het spel. Maar ook het college werd overvallen en dat maakt het precair.

Dat Leefbaar het onderwerp wilde afvoeren door de volstrekt chaotische wijze van voorbereiding door het college zou ik ook nog wel hebben willen steunen. Maar Ammerlaan hield zijn mond dicht op het moment dat hij dit had moeten voorstellen: bij het vaststellen van de agenda. Pas toen de avond een heel eind gevorderd was werd het als ‘punt van orde’ alsnog van de agenda gegooid. Dat is bestuurlijk onbehoorlijk naar de andere fracties, maar vooral heel vernederend voor het college. In Dronten is wel eens voor iets kleiners een college gevallen en je kunt je nu echt oprecht afvragen of dit eigenlijk geen verkapte motie van wantrouwen is van de coalitie in het eigen college. Want dat je een vers aangetreden wethouder ‘en plein public’ zo plat op zijn bek laat gaan is toch op z’n minst heel bijzonder.