Ontspanning & welzijn

  1. Home
  2. Dossier Platteland
  3. Ontspanning & welzijn

Nederland is een gejaagd land. Als je aan iemand vraagt hoe het gaat krijg je vaak als antwoord: “Goed! Maar druk, druk, druk hè!?” We zijn druk met werken, de kinderen, sporten, ons sociale leven en hobby’s.

Maar soms moeten we ook even de rust kunnen opzoeken; weer even tot onszelf komen.

 

Functie van het platteland

Vermast Fotografie - kinderen hoog water IJssel ZwolleVeel mensen stappen dan op de fiets, gaan wandelen of hardlopen. Het platteland en de natuur bieden ruime mogelijkheden voor recreatie. Stedelingen die de landerijen met koeien binnen rijden gaan ‘in de natuur’ even hun gedachten leeg maken en tot rust komen. Het platteland zorgt daarmee voor mogelijkheden om te ontspannen en te sporten.

De ommelanden, agrarische cultuurgronden en natuurgebieden hebben ook als belangrijke functie dat bewoners van steden en dorpen er even tot zichzelf kunnen komen. Maar die functie wordt soms nog wel eens over het hoofd gezien met een zo efficiënt mogelijke agrarische bedrijfsvoering of infrastructurele aanpassingen.

Gezondheid

Mensen die in de natuur actief zijn blijven gezonder dan mensen die altijd maar in de stad blijven met de daarbij behorende overprikkeling, stress en laagdrempelige uitnodigingen voor ongezond gedrag. Onderzoek laat zien dat mensen die actief zijn in de natuur zich beter kunnen concentreren, stress en negativiteit achter zich kunnen laten en sneller herstellen van aandoeningen (bron). Daarmee heeft het platteland een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van Nederland.

De overheid moet om deze reden investeren in de recreatieve mogelijkheden van het platteland. Want nog veel mensen, met name jongeren, maken daar onvoldoende gebruik van. ‘Ongeveer 25% van de Nederlanders van 18 jaar of ouder komt niet vaker dan een paar keer per jaar in de natuur. Zelfs niet als een bezoek aan de tuin bij het huis wordt meegerekend! Vooral jongeren komen niet vaak in de natuur. In de groep van 18-24 jaar komt maar liefst 41% zeer weinig in de natuur’ blijkt uit onderzoek. (bron)

Alle reden om stedelingen te verleiden het platteland en de natuur vaker op te zoeken om te gaan wandelen of fietsen!

Economische drager voor het platteland

Vermast Fotografie - Paddenstoel ANWBRuim 6 miljoen wandelaars maken zeer regelmatig een wandeling voor hun plezier. Wandelaars gaven in 2015 tijdens hun 481 miljoen wandelingen bijna € 1,8 miljard uit! (bron) Daar komen de fietsers en andere gebruikers van het landelijk gebied nog eens bij!

Ook biedt het platteland ruimte aan bijvoorbeeld kinderopvang, zorgboerderijen of participatietrajecten om mensen weer werkritme en ervaring op te doen. Ruimte voor mensen die buiten de stad beter tot hun recht of tot rust kunnen komen.

Ruim baan voor de fiets en wandelaars

Om deze economische drager voor het platteland te behouden en te versterken moeten de belemmeringen voor wandelaars en fietsers zo veel mogelijk worden vermeden. Bij nieuwe of aanpassingen aan bestaande infrastructuur moeten de belemmeringen voor wandelaars en fietsers in beeld worden gebracht en waar mogelijk meteen worden weggenomen. Het mooiste daarbij zou zijn omdat te combineren met verbindingen voor dieren en planten.

Artikelen op mijn weblog over ontspanning en recreatie:

Nederlander wil dorp, overheid bouwt stad

Nederlander wil dorp, overheid bouwt stad

Dat kopt vandaag het Binnenlands Bestuur (het vakblad voor ambtenaren en bestuurders). "Terwijl de gemiddelde Nederlander het liefst in een dorpse omgeving woont, liggen de bouwambities van de overheid vooral in de grote steden. Dat stelt de NVB Vereniging voor...

Waterliniepad: Weesp – Naarden

Waterliniepad: Weesp – Naarden

Zondag ben ik begonnen met het wandelen van het Waterliniepad, dat van Weesp naar Werkendam loopt over een afstand van 145 km. De eerste 20 km van het pad heb ik dus weg gewandeld en ben daarbij heerlijk verbrand. Want de hoge bewolking maakte het eigenlijk niet zo...

Platteland

De economie, werkgelegenheid, kunst en cultuur zijn te vinden in steden. Steden zijn daarom belangrijk, maar een gezonde stad kan nu eenmaal niet zonder een vitaal platteland.

Landbouw & voeding

Boeren en consumenten zien elkaar nog te vaak als tegenstanders, terwijl ze eigenlijk elkaars bondgenoten zouden moeten zijn voor gezond en betaalbaar voedsel.

Landschap & natuur

Het Nederlandse landschap is in hoofdzaak een agrarisch landschap waarin boeren, in evenwicht met de natuur en met respect voor biodiversiteit en landschapskenmerken, thuis horen.