Gisteravond heeft de gemeenteraad mij unaniem (her)benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en daarmee tot voorzitter van het presidium. Vorig jaar januari mocht ik tussentijds invallen als presidiumvoorzitter.  Dat heb ik met veel plezier gedaan en daarom wilde ik ook graag door. Ik ben vereerd en blij dat de gemeenteraad daarmee heeft ingestemd. Tezamen met de benoeming van de commissie-voorzitters met wie ik gezamenlijk ga vormen.

Presidium

Het presidium is de ‘agenda-commissie’ van de gemeenteraad bestaande uit de voorzitters van de commissie. In Dronten hebben we een poule van vijf commissievoorzitters die bij toerbeurt de vergadering voorzitten. Gezamenlijk stellen ze de agenda op. Samen met de griffie geven we vorm aan de dagelijkse organisatie van het raadswerk.

Ik kijk zeer uit naar de samenwerking met mijn mede-presidiumleden: Remco de Maaijer, Dinand Ekkel, Chantal Sijtsma, Marianne Witteveen en Peter Duvekot.