Payroll

maandag 16 oktober 20170 Reacties

Er lijkt zich in Dronten een forse politieke crisis aan het ontwikkelen te zijn rond wethouder Dirk Minne Vis en de vraag vanaf wanneer de gemeente gebruik maakt van ‘payroll’ om tijdelijk personeel in te huren.

De kwestie

In 2015 was er ophef over het gebruik van payroll door gemeenten. Dat kwam doordat medewerkers die via payroll werden ingehuurd vaak minder goede arbeidsvoorwaarden hadden en ook langdurig werden ingehuurd via deze wijze en daardoor geen enkele rechtszekerheid opbouwden met zicht op een (vast) contract. Minister Asscher van Sociale Zaken riep gemeenten op geen gebruik te maken van payroll. Binnen deze context vroeg de ChristenUnie of de gemeente Dronten deze vorm van personele inhuur gebruikte. Wethouder Vis antwoordde -naar nu blijkt onterecht- dat dit niet het geval was.

Dit voorjaar bleek dat de gemeente zoveel geld aan payroll uitgeeft dat we van de wet verplicht zijn dat werk aan te besteden. Dat was het moment dat de gemeenteraad voor het eerst hoorde dat er wel via payroll werd gewerkt.

Politieke doodzonde

Het onjuist informeren van de gemeenteraad is in politieke termen een ernstige fout die reden kan zijn voor het opzeggen van het vertrouwen, waardoor de wethouder moet aftreden. Maar natuurlijk hangt dat altijd samen met de context waarin dat gebeurd is. Want een wethouder kan de raad bij vergissing verkeerd informeren of omdat hij/zij op dat moment niet beter weet. Ook maakt het uit hoe je daarmee omgaat. Herstel je zelf zo snel mogelijk je fout, geef je aan wat er mis ging en hoe dat in de toekomst geprobeerd wordt te voorkomen; dan is er niet veel aan de hand.

Als je nu dan naar het feitenrelaas van het college over payroll kijkt valt daar wel een en ander op af te dingen.

Houding en gedrag

Als het je eerste fout is, zal de raad dat in de regel genoegen nemen met een excuus en de bezwering dat de wethouder er van heeft geleerd. Het probleem met wethouder Vis is alleen dat het niet voor het eerst is. In de commissie van twee weken geleden gaf hij daarvan zelf weer een erg ongelukkig voorbeeld door de raad te beloven notulen van de Alderstafel over de Luchthaven Lelystad te verstrekken. Notulen van geheime overleggen waarvan niet eens notulen worden gemaakt! Hij moest deze toezegging binnen een uur weer intrekken, maar het is wel typerend voor deze wethouder.

In januari van dit jaar kreeg de wethouder een motie van treurnis aan zijn broek van ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA over zijn ‘houding en gedrag’ richting de raad rond de wet Markt en Overheid. Ook zo’n onvoorstelbaar suf en volstrekt niet politiek onderwerp. Toch waren er maanden van hoog oplopende politieke spanning op dat dossier.

Patroon

Ook nu knettert de politieke spanning door de gangen van het gemeentehuis. Dit terwijl payroll en de wijze waarop onze gemeente daar gebruik van maakt, naar mijn inschatting, inmiddels tamelijk onomstreden is. Ondanks dat is het lot van de wethouder onzeker.

Van enige afstand bezien zou dat de gedachte kunnen oproepen dat het toch niet zo kan zijn dat een wethouder valt op een dergelijk suf onderwerp. Toch is dat komende donderdag zeker mogelijk. Want er komt een moment dat het hele functioneren van de wethouder op tafel komt. Dat hij dus al een gele kaart heeft gekregen in januari. Hij toen aangaf daarvan te willen leren en de raad serieus te nemen, maar daarvan niet veel zichtbaar is. Dan komen ook de andere onderwerpen op tafel waarin dingen niet goed gingen en komt daar mogelijk een patroon uit naar voren.

Natuurlijk moet iemand altijd een tweede kans krijgen en beterschap kunnen beloven en tonen. Maar als er sprake is van een patroon moet je op enig moment ook kunnen concluderen dat het niet meer gaat.

Of we tot die conclusie komen zal moeten blijken. We willen in ieder geval een debat met de wethouder komende donderdag waarin hij het allemaal nog één keer kan uitleggen. Nog een keer de kans krijgt zijn verhaal te doen. Want een wethouder wegsturen, dat doe je niet zo maar. In Dronten zijn moties van wantrouwen daarom ook zeer zeldzaam.

Maar als het donderdag helemaal misloopt en de wethouder toch valt, dan is dat dus om meer dan alleen het verkeerd informeren van de raad in 2015 over payroll. Want dat alleen zou echt te suf en te klein zijn om over te vallen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.