Paul in het kort:

Naam: Paul (Louis Anne) Vermast

Woonplaats: Dronten

Relatie: Getrouwd met Anna

Functie: fractievoorzitter GroenLinks en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Dronten

Opleiding: biologisch-dynamische landbouw, fruitteelt (Warmonderhof, MBO, diploma 2001)

Hobby’s: Wandelen en fotograferen

Paul in het kort:

Naam: Paul (Louis Anne) Vermast

Woonplaats: Dronten

Relatie: Getrouwd met Anna

Functie: fractievoorzitter GroenLinks  en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Dronten

Studie Rechtsgeleerdheid (Open Universiteit, sinds 2018)

Opleiding: biologisch-dynamische landbouw, fruitteelt (Warmonderhof, MBO, diploma 2001)

Hobby’s: Wandelen en fotograferen

In gesprek met Paul, wie ben je en wat beweegt je?

“Het meest word ik gedreven door onrecht dat ik zie en waartegen ik dan in actie wil komen. Dat kan iets ogenschijnlijk heel kleins zijn zoals een tekort aan fietsenstallingen; terwijl er op dezelfde plaats een overschot aan parkeerplaatsen zijn. Of een inwoner die in de knel komt als er iets niet soepel loopt in thuiszorg of re-integratie. Maar ook de grote problemen als klimaatverandering en milieuvervuiling.”

Vertel eens, wie is Paul?

“Eh… Ik ben een in Limburg geboren Zeeuw die al twintig jaar in Dronten woont en zich eigenlijk afvraagt of hij niet toch een soort Brabander is.”

Dat klinkt als een identiteitscrisis?

“Nee hoor! Maar ik ben duidelijk ‘van onder de rivieren’, en toch erg verknocht geraakt aan Dronten; als dorpje met stadse voorzieningen.” (Grijnzend) “Een echte provinciaal dus.”

Daar ben je trots op?

“Nee, niet persé. Ik heb jaren gewerkt in de grote steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Dat vind ik heerlijk en ik hou van de sfeer in de stad, de dynamiek en gezelligheid. Maar altijd ben ik stiekem weer blij als ik ‘naar mijn dorpje op het platteland’ mag.”

Werken doe je dus in de stad?

“Nou ja, in de stad is vaker werk, dat is de realiteit. Daar moet je niet voor weglopen, dat is ook niet erg.” “Ik ben altijd gewend geweest flink te moeten reizen. Toen ik in Oostkapelle op het fruitteeltbedrijf woonde waar mijn ouders vennoten waren, zat ik in Breda op het voortgezet onderwijs van de Vrije School. Dat betekende drie kwartier fietsen naar het station in Middelburg en daarna nog eens vijf kwartier in de trein naar Breda. En dat ‘s middags weer terug. Dus als ik vier uur op een dag moet reizen tussen Dronten en Den Haag om voor de GroenLinks Tweede Kamerfractie te werken raak ik daarvan niet in de stress.”

Die Tweede Kamer, daar was je de laatste verkiezingen kandidaat voor!

“Klopt. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stond ik op de kieslijst van GroenLinks op de 38ste plaats. Hoewel ik de Kamer natuurlijk niet zou halen vond ik het een grote eer om op de lijst te mogen staan.” “De reden dat ik me kandidaat heb gesteld is dat ik meer aandacht wil voor het platteland. De focus ligt toch erg vaak op de Randstad terwijl slechts 13% van ons land bebouwd gebied is. Dat is vooral agrarisch gebied en ik denk dat er voor GroenLinks daar nog een wereld te winnen is.”

Waarom denk je dat? GroenLinks en boeren zijn meestal geen vrienden

“En dat is nou zo jammer! Steeds vaker hoor ik boeren, ook de reguliere, die zich niet meer herkennen in de focus op groei en verdere intensivering zoals de traditionele landbouwpartijen als CDA en VVD voorstaan. Steeds meer boeren voelen, zien en begrijpen dat het anders moet in de landbouw. Dat we als landje de tweede exporteur van de wereld zijn, na de Verenigde Staten is bizar. Kijk naar de kaart en je ziet dat ons land 234 keer in de VS past! Het is dus een onvoorstelbaar knappe prestatie dat we tweede exporteur van de wereld hebben weten te worden. Maar de gevolgen op ons milieu en de natuur zijn ook navenant.”

Dus de landbouw moet van jou een tandje minder?

“Nou, eerder een beentje extra erbij. De uitdagingen waar we voor staan zijn enorm. Het blijven voeden van een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering, dalende bodemvruchtbaarheid. Het zijn nogal geen kleine onderwerpen. Maar dat betekent niet dat we die problemen in Nederland moeten gaan oplossen. In plaats van exporteur van agrarische producten, moeten we agrarische kennis willen exporteren! De Wageningen Universiteit, Aeres Hogeschool of de biologisch-dynamische Warmonderhof. We hebben in Nederland bijzonder veel landbouwkennis waarmee we buiten onze grenzen letterlijk de boer op kunnen!” “Of bijvoorbeeld extra onderzoek naar bodemvruchtbaarheid. Zelfs is Flevoland, dat bekend staat als de beste landbouwgrond van de wereld, is de achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid schrikbarend! Deze achteruitgang moet worden gestopt en omgebogen tot een toename van organische stof in de bodem. Dat kan door veel meer organisch materiaal op het land achter te laten of te bemesten met vaste mest waarin stro zit. Dat is beter voor het bodemleven en kan zelfs een grote bijdrage leveren aan verbeteren van het klimaat! Als we het met elkaar voor elkaar krijgen dat het organisch stofgehalte in de bodem stijgt van 0,4 naar 0,5% leggen we daarmee in een klap de CO2 uitstoot van de hele Nederlandse industrie vast! Dat is toch spectaculair!”

Maar daar kopen de boeren zelf natuurlijk niets voor

“Dat valt nog te bezien. De landbouw hier moet natuur inclusiever, extensiever en grondgebonden worden gemaakt. Dat moet wat mij betreft worden betaald vanuit het Europees Landbouwbeleid dat tot nu toe vooral is gericht op verhoging van de productie. Maar het platteland is meer dan alleen de productiegrond voor de landbouw. Het is ook ons landschap dat door de boeren wordt gevormd en onderhouden. In dat landschap kunnen stedelingen ontspannen, ontsnappen aan de drukte van de stad en recreëren.  Alleen al de wandelaars gaven vorig jaar voor meer dan een miljard euro uit tijdens hun wandelingen. Tel daarbij nog eens de fietsers en andere recreanten op en je ziet dat er behoorlijke potentie is voor het platteland om ook naast de landbouw bij te dragen aan de economie.” “Het platteland wordt in de stedelijke gebieden niet altijd even serieus genomen en dat is jammer! Want ik ben er van overtuigd dat gezonde steden niet bestaan zonder een vitaal platteland, dat de steden kan voorzien van voedsel en duurzame energie of ruimte biedt om te ontspannen en te recreëren.”

Je hebt ook wel eens gewerkt in de Tweede Kamer toch?

“Ja! Twee periodes van een aantal maanden als interim klusje. De eerste keer rond het vertrek van Femke Halsema en in 2014 een half jaar.”

Wat heb je daar gedaan?

“De eerste keer mocht ik me bezighouden met milieu. In die periode vond de brand plaats bij Chemie Pack in Moerdijk. Bijzonder om daar bijvoorbeeld Kamerdebatten over te mogen voorbereiden. In 2014 hield ik me bezig met infrastructuur en milieu. Toen ging het over de aanbesteding van het spoor aan ProRail en het ‘hoofdrailnet’ aan de Nederlandse Spoorwegen. Maar ook over de, hier in de regio omstreden, uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Een plan dat wij lokaal, provinciaal en landelijk een onzalig idee vinden! Om dan juist in het finale besluitvormingsproces daar zo dicht op te mogen zitten is echt heel bijzonder.”

Mooie tijd gehad?

“Ja, fascinerende tijd om te zien hoe de waan van de dag de agenda beheerst en je toch je eigen koers moet zien te blijven varen als partij. Leerzaam ook.”

 

Is Dronten, waar je fractievoorzitter bent, nu niet een maatje te klein geworden? Ik bedoel: ambitie voor de Kamer, is Dronten dan geen ‘klein bier’ geworden?

“Nee! Ik ben van Dronten gaan houden! Dat ging niet vanzelf, daarin moet ik eerlijk zijn. Want ik ben hier min of meer per ongeluk terecht gekomen. Na de Vrije School Breda wist ik niet zo goed wat ik wilde worden. Maar uiteindelijk koos ik voor de opleiding tot biologisch-dynamisch boer aan de Warmonderhof. Dat was in Dronten. Het was oorspronkelijk ook niet mijn plan om hier te blijven wonen.”

Wat ging er ‘mis’ dan?

(Lachend:) “Er ging niets mis. Ik was al vanaf mijn veertiende, vanuit Zeeland, vrijwilliger bij Greenpeace. Ook tijdens mijn opleiding bleef ik vrijwilliger bij de groep van Amsterdam, wegens gebrek aan vrijwilligersgroepen in de regio. Zo rolde het balletje verder dat ik na mijn opleiding werd gevraagd om een betaalde klus als campagnemedewerker te komen doen. Zodoende heb ik een aantal jaren bij Greenpeace gewerkt. Maar ondanks dat ik Amsterdam een heerlijke stad vind zou ik er niet snel gaan wonen, omdat ik me thuis voel op het platteland. Dus was Dronten een logische plaats om te blijven.”

En nu wil je niet meer weg. Of wordt het toch nog eens Den Haag?

“Nou ja, zeg nooit nooit. Maar het bevalt ons goed. Ik ben getrouwd (niet met een Drontense overigens) en mijn vrouw werkt met veel plezier in de regio. Zelf werk ik altijd overal en heb ik het goed naar mijn zin in de gemeenteraad. Als kleine fractie kunnen we toch ook echt een eigen geluid laten horen en op onderwerpen het verschil maken. We zijn een kleine club mensen, maar met veel plezier en onderlinge vriendschap, kunnen we veel werk verzetten. Daar ben ik trots op!”

Maar toch, is Dronten geen maatje te klein nu je ook aan de landelijke politiek hebt geroken?

“Nou ja, niet alleen landelijk! Tijdens de klimaattop van 2009 in Kopenhagen mocht ik in die stad voor de Europese GroenLinks-fractie werken aan een website over de top. Dat was ook een fascinerende en leuke tijd!” “Maar ook in de Tweede Kamer voelde ik me prima op mijn plek. Ik hou ervan als de dynamiek groot is en de waan van de dag alle kanten op springt. In dat opzicht is Dronten natuurlijk een gemeente met een wat ander politiek tempo.” “Toch is lokale politiek geweldig leuk. Je staat dicht bij inwoners en kunt daarin echt concreet iets betekenen voor mensen. Daarbij breiden de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten zich de laatste jaren fors uit. Als je kijkt wat er op het gebied van sociale zaken, werkgelegenheid en zorg naar de gemeenten is gekomen, dan zie je dat het allang niet meer gaat over een scheve stoeptegel. Maar echt om wat er voor mensen toe doet!”

“Daarnaast ben ik ook voorzitter van het presidium en daarmee de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Het presidium is de agendacommissie en regelt de dagelijkse gang van zaken in de gemeenteraad. Heel iets anders en een beetje buiten het zicht, maar bijzonder leuk werk om ook te mogen doen.”

Je hebt in de politiek jouw roeping gevonden?

“Oei, ‘roeping’ klinkt wel zwaar… Maar misschien kun je het wel zo noemen. Ik zet me graag in voor waarden die zichzelf moeilijker kunnen verdedigen. De GroenLinks-slogan van jaren geleden, ‘knokken voor wat kwetsbaar is’, past goed bij me. Ook als je kijkt naar mijn werkgevers, zowel GroenLinks, als Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu, de provinciale milieufederatie of een re-integratiebureau; het zijn allemaal organisaties die kwetsbare waarden verdedigen die daartoe zelf niet altijd even goed in staat zijn. Zo bedrijf ik ook graag politiek. Dat wil ik een stem geven.”

Duurzaam dus?

“Ach duurzaam… Ik hou meer van de term die in Zuid-Afrika gebruikt wordt: volhoudbaar. Volgens mij is dat het waar het om gaat: de samenleving volhoudbaar inrichten. Dat betekent iets voor onze sociale inrichting van uitkeringen. Want die moeten zijn vol te houden. Dat bedoel ik dan niet in de eerste plaats financieel, hoewel dat ook belangrijk is. Maar vooral over de manier waarop we mensen proberen weer in beweging te krijgen en deel te laten nemen aan de samenleving.” “Of voor de opwekking van energie. Fossiel is niet vol te houden, we lezen de berichten over klimaatverandering bijna dagelijks in het nieuws. Berichten waar je niet vrolijk van wordt. Zoals in juli 2016 over een besmetting met miltvuur in Siberië. Door het smelten van de permafrost komen deze bacteriën weer vrij. Zo’n ontwikkeling moet dus echt gestopt worden.”

“Maar ook de economie moet volhoudbaar blijven, waardoor banken niet gered hoeven te worden of de rijken rijker en de armen armer worden. Het is toch van de gekke dat mensen nog altijd ontslagen kunnen worden ten behoeve van winstmaximalisatie van aandeelhouders! De kosten daarvan worden via uitkeringen als de WW op de samenleving afgeschoven. Van mij mag daarvoor een extra belasting worden ingevoerd om dit tegen te gaan. Winst mag, maar nooit ten kosten van de samenleving.”

“Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de landbouw. Verdere intensivering kan niet meer. De verzuring, het fijnstof, de bodemvruchtbaarheid houden dat niet vol! Dierwelzijn blijft onder druk staan. Maar de samenleving ziet het ook steeds minder zitten. Hoewel, de kiloknaller blijft een lastig iets voor consumenten als ze in de winkel staan.” “Kortom, het is tijd voor verandering, échte verandering!”

Daarin ga jij een rol spelen?

“Daarvoor doe ik nu in Dronten al iedere dag mijn uiterste best!”

Meer over Paul 

Curriculum Vitae

GroenLinks

Augustus 2003 – heden

Raadslid

Fractievoorzitter sinds november 2012

Gemeenteraadslid sinds maart 2010

Burgerraadslid augustus 2003 – maart 2010

November 2016 – heden*

Kandidaat Tweede Kamerlid voor de verkiezingen van maart 2017, nummer 38

(* tot de eerst volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer zou ik -in theorie- nog vervangend Kamerlid kunnen worden)

September 2015 – heden

Lid van het presidium gemeenteraad Dronten

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad sinds januari 2017

Lid werkgeverscommissie griffier

September 2018 – juni 2019

Voorzitter Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester J.P. Gebben.

Mei 2013 – juli 2015

Ondersteuning GroenLinks webteam, Landelijk Bureau

Maart 2014 – augustus 2014

Beleidsmedewerker infrastructuur en milieu Tweede Kamerfractie

Februari 2013 – maart 2013

Kandidaat landelijk partijbestuur GroenLinks, portefeuille publiciteit en campagnes

November 2011 – maart 2012

Bestuursmedewerker provinciaal bestuur Flevoland

Oktober 2011 – maart 2012

Beleidsmedewerker gemeenteraadsfractie Amsterdam

Juli 2011 – augustus 2011

Medewerker projectbureau Landelijk Bureau

Januari 2011 – maart 2011

Beleidsmedewerker milieu Tweede Kamerfractie

Maart 2010 – maart 2014

Lid van het presidium gemeenteraad Dronten

Commissievoorzitter

Lid werkgeverscommissie griffier

November 2009 – januari 2010

Medewerker internet Europese fractie tijdens de Klimaattop te Kopenhagen

Mei 2009 – maart 2010

Voorzitter afdeling Dronten

Juni 2004 – juli 2007

Communicatiemedewerker Statenfractie Flevoland

Maart 2003 – mei 2008

(Vice-)Voorzitter afdeling Dronten


Milieubeweging

  • Natuur- en Milieufederatie Flevoland, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011
  • Stichting Natuur en Milieu, 2009-2010
  • Greenpeace Nederland, 2001-2003

Overige

Eigenaar Buro Vermast, 2014 – heden 

Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Dronten, 2010 – heden


Opleidingen

Milieurecht voor niet-juristen UvA, zomercursus 2008

Warmonderhof, biologisch-dynamische landbouw specialisatie fruitteelt, 2001

Vrije School, 1996

Foto’s van Paul