Openbare Alderstafel

donderdag 18 januari 20180 Reacties

Het college van burgemeester en wethouders heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, laten weten dat ‘totale openheid en transparantie van de Alderstafel’ een eerste belangrijke voorwaarde is voor het terugkeren van de gemeente Dronten aan de Tafel.

Van tafel

Vorige maand besloot het college om de Alderstafel (voorlopig) te verlaten. De resultaten van de Tafel wegen niet op tegen de nadelen van de luchthaven, zo oordeelde het college in december.

Ook was de werkwijze van de Alderstafel volgens het college zodanig dat er in ‘onvoldoende mate kan worden gesproken van een zorgvuldig besluitvormingstraject in zake de uitbreiding van Lelystad Airport’.

Gesprek ministerie

Vorige week was er een gesprek bij het ministerie over de positie van Dronten en de redenen om de tafel te verlaten.
Samen met onder andere burgemeester De Jonge en wethouder Van Amerongen was ik bij dat gesprek aanwezig om de positie van Dronten te verduidelijken.

Het ministerie erkende in dit gesprek dat onze gemeente het hardste wordt getroffen en dat de communicatie over de plannen al jaren tekort geschoten heeft.

Het ministerie deed een dringend beroep op Dronten om weer terug te keren aan de tafel. Juist omdat daar voor onze gemeente relevante informatie wordt gedeeld.

Aan tafel?

De delegatie vanuit Dronten heeft het ministerie aangegeven na te denken onder welke voorwaarden een mogelijke terugkeer aan de Alderstafel denkbaar zou zijn.

Want als er relevante informatie wordt gedeeld is het in het belang van onze inwoners over deze informatie te beschikken. Maar dat geldt niet alleen voor ónze inwoners. Die informatie kan ook voor anderen van grote waarde zijn!

Openbaar

Daarom heeft het college nu als eerste belangrijke voorwaarde totale openbaarheid van de Tafel gevraagd.
Dat er verslagen worden gemaakt, die iedereen kan lezen. Dat vergaderingen kunnen worden bijgewoond door pers en belangstellenden en dat de gemeenten en provincies die niet aan Tafel vertegenwoordigd zijn een mogelijkheid krijgen om (openbaar) in te spreken.

Uit de achterkamertjes

Een dergelijk ingrijpend project moet je niet willen regelen in de geheime achterkamertjes van een Alderstafel. De democratische controle daarop is vrijwel afwezig. Vooral omdat de Tafel het delen van informatie, met bijvoorbeeld onze gemeenteraad, niet goed vond en we er al helemaal niet in het openbaar over konden spreken.

Ik heb het ministerie dan ook voorgehouden dat ik het als volksvertegenwoordiger niet aan ‘mijn inwoners’ kan uitleggen dat we aan een dergelijk proces meedoen. Want door mee te doen wordt je mede verantwoordelijk gemaakt.

Drogredenering

De argumentatie waarmee we verantwoordelijk worden gemaakt is fascinerend!

‘Door de Alderstafel is nauwkeurig opgeschreven waar u het niet mee eens bent, dus daarmee is de positie van Dronten bekend. En daardoor kunt u instemmen met het voorstel de luchthaven uit te breiden, want we hebben uw positie in het voorstel beschreven’.

Op basis daarvan stelt de Tafel dan eenvoudig dat er draagvlak in de regio is voor uitbreiding omdat iedereen zich kon vinden in hetgeen er over hen in het rapport stond.

Het is een drogredenering waarmee je als gemeente in een positie wordt gedwongen die je niet wilt hebben.

Afwachten

Terug aan Tafel gaan kan alleen als er dus volstrekte openheid komt over alles wat er aan Tafel wordt en is besproken. Maar ook alle beschikbare rapporten, studies en onderzoeken van de afgelopen jaren moeten beschikbaar zijn voor democratische en transparante controle over het besluitvormingsproces.

Want dan alleen is het de minister ernst als ze zegt dat ze wil werken aan herstel van vertrouwen en ze een zorgvuldig en transparant proces nastreeft.

 

 

Download de brief van het college aan de minister van I&W

[download id=”19339″]

De uitbreiding van de Luchthaven Lelystad is een ongewenste ontwikkeling. Die voor de regio vooral tot herrie, stank en overlast zal leiden. De zogenaamde economische groei en werkgelegenheidseffecten worden al jaren positief voorgespiegeld. Terwijl de voorwaarden waaronder de luchthaven ontwikkeld mag worden inmiddels al onder druk staan.

In dit dossier een overzicht van alle blogberichten over de Luchthaven Lelystad op deze website.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This