Met stijgende verbazing heb ik het artikel op de website van de FlevoPost zitten lezen over de informatieavond van de Alderstafel gisteravond. Wat een ontstellend kritisch onvermogen wordt er door verslaggever Kees Bakker aan de dag gelegd!

Laat ik een andere kant van het klakkeloos opgetekende ‘Alders promotiepraatje’ belichten aan de hand van het artikel van de FlevoPost.

‘De gemeente Dronten wil graag dat we de baan op vliegveld Lelystad -5 graden draaien, om die overlast te voorkomen, maar daar kunnen we niet aan voldoen.’ Volgens Alders vraagt dat om een enorme extra investering.

Dat is onzin. De hele bestaande baan moet worden vervangen en dus maakt het voor de investering helemaal niets uit of je deze dan op exact dezelfde wijze terug asfalteert of op min 5 graden. Kennelijk zijn er andere belangen waarbinnen Dronten gewoon niet zo interessant is.

‘Maar u moet zich de geluidsoverlast niet voorstellen zoals men die in Zwanenburg of Halfweg ervaart. Zo erg is het niet. Het ligt binnen de 48 dba-contour. Dat is ook het geval bij heel veel woningen rondom Schiphol, waarin heel prettig geleefd wordt.’

Dat zal zonder twijfel waar zijn. Maar waartegen zet je dat af? De gemeente en provincie hebben jaren als ‘kernkwaliteiten’ van onze regio ‘rust, ruimte en groen’ gehanteerd. Dat is waarom mensen naar Flevoland komen, niet omdat het hier zo mooi is, maar omdat het rustig, ruim en groen is op korte afstand van de Randstad. Met 48 dba is het niet meer rustig, maar dat is gewoon stevige overlast (hetgeen door Alders wordt erkent). Als je niet beter weet wellicht prima om in te wonen, maar in Flevoland gaat het om nieuwe herrie. Dat is wat anders dan bestaande herrie die misschien iets toeneemt. Dus in de context van Schiphol zal het allemaal wel meevallen, maar naar Flevolandse maatstaven is het een ongekende bak herrie!

Alders legde ook overtuigend uit dat een vliegveld werkgelegenheid met zich meebrengt, en zorgt voor een beter vestigingsklimaat voor ondernemingen. Zo’n 2.000 banen bij de eerste 25.000 vliegbewegingen, en later nog meer. Maar ook voor de A6 en de trein zal de komst van passagiersvluchten naar Lelystad een enorme investering in uitbreiding met zich meebrengen.

De werkgelegenheidscijfers zijn dun. Want natuurlijk gaat het om werkgelegenheid, maar deze zal in veel gevallen worden verplaatst vanaf Schiphol. Dat zijn naar verhouding weinig ‘nieuwe’ banen en dus zullen de medewerkers van Schiphol mee overkomen. Waar Flevoland behoefte aan heeft is nieuwe werkgelegenheid. Ter vergelijking: de provincie Flevoland voert aan dat het oorspronkelijke plan voor het Oostvaarderswold (dat door de Raad van State van tafel is geveegd) 6200 nieuwe arbeidsplaatsen aan werkgelegenheid zou opleveren. (pdf) Dat staat in schril contrast met de luchthaven, zeker als je bedenk dat de luchthaven daarnaast vooral herrie stank en overlast geeft en het Oostvaarderswold een versterking is van de groene en ecologische structuren van ons gebied. Daarnaast moet er fors worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de luchthaven via onder andere de A6 en het spoor. Daar dat levert niet per definitie werkgelegenheid op natuurlijk. Al is het ontegenzeggelijk goed voor de bereikbaarheid.

Het verhaal van enkele vliegtuigmaatschappijen die vorige week op Omroep Flevoland aangaven geen zin te hebben vanuit en naar Lelystad te vliegen, daar ligt hij niet wakker van. […] Ik ben diep onder de indruk als men zegt ‘Ik wil niet’, maar als het niet anders kan… Wij hebben al meerdere verzoeken van vliegmaatschappijen gehad die met ons willen praten over Lelystad. Ook maatschappijen die vorige week op Omroep Flevoland aangaven niet naar Lelystad te willen.

Vliegtuigmaatschappijen zijn natuurlijk ook niet dom. Er wordt binnen het advies van Alders gesproken over een ‘verplichte’ uitplaatsing van de minst interessante vluchten van Schiphol naar Lelystad. Ook als je niet wilt als maatschappij ga je daar wel over praten met die gene die daar plannen voor maken. Al is het domweg om te kunnen vertragen, of als het echt niet anders kan: nu nog invloed te hebben zodat men rekening houdt met je wensen. Want als je geen keuze hebt houdt het al snel op natuurlijk. Dat er dus maatschappijen met Alders willen praten zegt helemaal niets over de vraag of ze ook naar Lelystad willen en dat houdt het verhaal van Omroep Flevoland (link en link) overeind.

Het is kennelijk een naïeve gedachte van mijn kant dat ik van media verwacht een constructief kritische grondhouding te hebben. Zeker als zeer ervaren bestuurders als Alders een verhaal moeten verkopen waar meer slecht, dan goed nieuws in zit moet je jezelf altijd afvragen wat iemand zegt en wat hij bedoeld of juist niet zegt. Het maar klakkeloos opschrijven van een “overtuigend” hiep-hiep-hoera-praatje is een serieuze journalist onwaardig lijkt me.