De columns in de FlevoPost roepen met grote regelmaat enige ergernis bij me op. Niet eens zo zeer omdat ik het met de inhoud oneens ben, maar omdat columnisten Kees Bakker en Gerrit Wijnne gemakkelijk, naïef en ongeïnformeerd een meninkje hebben.

Ook deze week is het weer raak. Inwoners van Biddinghuizen, met (ter)echte zorgen over de Luchthaven Lelystad, worden weg gezet als een stelletje zeurpieten; immers wie vliegt moet zwijgen. Ook mag je niet zeggen dat het elders beter kan, want dat is het ‘befaamde niet-in-mijn-achtertuin’ effect en dat mag niet.

Sja, de FlevoPost heeft een eigen mening en is voorstander van de uitbreiding van de Luchthaven. Iedereen die wat anders vindt wordt in columns weg gezet als ‘gekke Henkie’. Terwijl er ook een onderzoek van de gemeente Lelystad is naar de werkgelegenheidseffecten dat, op z’n best, rammelt. De juichverhalen worden gebaseerd op cijfers van het bureau Stratagem. Zij hebben een quickscan-update gemaakt van een eerder onderzoek naar de werkgelegenheidseffecten door Stratagem. Dat eerdere rapport van Stratagem was weer gebaseerd op cijfers van Stratagem. Het is niet verrassend dat die ‘update’ niet tot andere conclusie leidde, terwijl mogelijk werkgelegenheidsverlies door de luchthaven nauwelijks serieus is onderzocht. Maar dáárover heb ik de FlevoPost dan weer niet gehoord. Dat komt kennelijk niet van pas in hun hiep-hiep-hoera berichtgeving?

Ook is de columnist slecht geïnformeerd. In een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van 2008 bleek uitbreiding op Schiphol -zelfs als je het enorme aantal extra gehinderden rond Schiphol daarin mee laat wegen- als ver uit de beste optie uit de bus komt. Deze analyse is in de recente MKBA niet meegenomen, want die kwam de heer Alders en de staatssecretaris kennelijk even niet uit. Dus inwoners van Biddinghuizen die deze optie naar voren brengen zijn niet egoïstisch, maar kijken serieus verder dan hun neus lang is.

Als laatste noemt Bakker het een ramp als de overheid toch zou besluiten de uitbreiding op Schiphol te doen omdat de afspraken over de nachtvluchten dan niets waard blijken. Dus de overheid moet wel vasthouden aan de afspraken die ze eerder maakte, in de redenatie van Kees Bakker. De ironie wil dat, in hetzelfde Algemeen Overleg in de Tweede Kamer waarin de Luchthaven Lelystad werd besproken, ook een ontwerp Luchthavenbesluit Eindhoven op de agenda stond. Daarin werd voorgesteld om, tegen alle afspraken van de Alderstafel Eindhoven in, de openingstijden aan de randen van de nacht op te rekken. Over een betrouwbare overheid gesproken dus…

Nee, zolang je niet dieper nadenkt over dit onderwerp dan het klakkeloos overtikken van de verhalen van Alders en Lelystads wethouder Fackeldey is het leven erg eenvoudig en moet de luchthaven er snel komen en Gemeente Dronten niet zeiken. Jammer dat het leven niet zo eenvoudig blijkt te zijn! Maar dat is wellicht iets te veel gevraagd van de columnist?