Nieuwjaarswensen voor Dronten

donderdag 3 januari 20082 reacties

Lieve, Beste, Geachte inwoners van onze gemeente,

Hartelijk gefeliciteerd met onze verjaardag! Want we zijn als gemeente vandaag 36 jaar geworden en da’s toch iets om bij stil te staan. Niet zo zeer om terug te kijken op deze 36 jaar want daarvoor hebben we in Dronten de Stichting Geschiedschrijving die dat veel beter kan dan ik.

Neen, laten we vooruit kijken naar het nieuwe jaar waar we zo pas aan zijn begonnen. Dus ik wens u allen ook een mooi en gelukkig 2008!

Wat zal dit jaar ons gaan brengen kun je jezelf afvragen. Nu is daar vaak niet zo veel van te zeggen, maar politiek moeten er wel een paar keuzes gemaakt gaan worden waarop ik graag even vooruit wil lopen.

In het bijzonder wil ik even stil staan bij vrijwilligers en de rol die zij binnen de gemeente spelen. Maar hierover aan het einde meer!

Begroting
Dit jaar staan we niet meer onder versterkt provinciaal toezicht. Dat is mooi omdat we nu weer ‘baas in eigen beurs’ zijn. Maar de financiële positie van Dronten is nog altijd niet ruim. Het is daarom van belang dat de gemeente risico mijdend zal optreden dit jaar. Daarom wens ik dat we dit jaar niet meer van die absurde koppel-projecten zullen zien. Want dat geeft tot nu toe alleen maar ellende! Op de koppeling Centrum Dronten en woningbouw langs het kanaal werd al een ‘winstwaarschuwing’ gegeven en ook de ontwikkeling van de Bremerberg Landgoederen en het standje valt het nodige af te dingen. Niet meer doen dus!

Oostrand
Het gebied langs de kust tussen Ketelhaven en de tunnel naar Harderwijk krijgt dit jaar een visie waarin alle ontwikkelingen die er nu in de planning zitten een plek krijgen en op elkaar worden afgestemd. Dat is ook broodnodig. Want alleen al de algemeen bekende en veel al bestaande ontwikkelingen als Dorhout Mees, Walibi, het Evenementen terrein, Flevonice, de Fleurohof, de campgings en snowworld vragen om aandacht als het gaat om omgevingsoverlast, verkeersdrukte en milieudruk. Het is immers ook het gebied dat binnen onze gemeente de grootste aaneengesloten natuurwaarde heeft. Ook daarvoor moet in het komend jaar blijvend (en meer) aandacht zijn.

MFC Biddinghuizen
Dit jaar moet er gestopt worden met het politiek treineren van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Biddinghuizen. De kansen liggen voor het grijpen en dan moeten niet machtspolitieke overwegingen als achterbannen die eerder en sneller geld en aandacht willen doorslaggevend zijn. Er ligt een prachtige kans en als je die laat liggen maakt deze gemeenteraad een histroische fout die de eerste 30 jaar niet zonder heel veel geld over de balk te smijten ongedaan gemaakt kan worden.

Openbare Orde
Het zou goed zijn als er stevig wordt opgetreden tegen lieden (jong én oud(er)) die overlast geven in de gemeente. Zowel in de dorpen als op de standen en in het buitengebied. De politie heeft voldoende middelen om mensen op hun gedrag aan te spreken en daarop te handhaven. Maar ik hoop dat men daarbij wat creatief kijkt naar de mogelijkheden om iemand te beboeten. Jeugd die overlast geeft als ze uit de horeca komen moet je beboeten op openbare dronkenschap. Dus voor dit jaar alsjeblief geen bezopen stunts meer als een samenscholingsverbod als er geen dreiging is voor aanhoudende ongeregeldheden.

Hanzekwartier
Dit jaar valt het besluit over de herontwikkeling van het hanzekwartier. Dat is grofweg het gebied tussen de oude en de nieuwe brandweerkazerne ten westen van De Noord. Dit is een project van een omvang in Dronten waarbij De Meerpaal zal verbleken. Mijn wens is dat de gemeenteraad vrij en frank zal kijken naar het voorstel en de risico’s. Want die zijn in mijn ogen heel groot. Ik wens dat er niet wordt gekeken door de bril “dat het wel moet, want het is belangrijk”, maar wordt beoordeeld of het verstandig, reëel, proportioneel en financieel verantwoord is. Want als de raad dit écht zal doen ben ik benieuwd of er wel een Hanzekwartier komt.

Vrijwilligers
Over vrijwilligers worden door de politiek mooie woorden geproken. Vrijwilligers zijn bijzonder belangrijk en moeten gekoesterd worden laat het college altijd horen waar men kan. Deze mensen verdienen altijd onze steun en waardering.

Ware worrden als daaraan ook iets zou worden verbonden. Maar dat het holle frazen zijn blijkt wel uit het feit dat de gemeente geen enkele waardering toont voor haar eigen “politieke vrijwilligers”.

We kennen in Dronten (en alle andere gemeenten) twee soorten politici, de betaalde en de vrijwillige politici. De betaalde politici bij burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden. Zij krijgen een inkomen, onkosten vergoedingen voor het gebruik van internet, computer, reis en verblijf en telefoongebruik. Daarnaast is er een klein clubje politieke vrijwilligers, de burgerraadsleden. Zij worden op voordracht van fracties door de gemeenteraad benoemd en zijn dan onderdeel van de fractie die hen heeft voorgedragen.

Burgerraadsleden hebben alle rechten en plichten van gemeenteraadsleden met uitzondering van spreek en stemrecht in de gemeenteraadsvergaderingen. Maar dus wel toegang tot alle informatie, spreekrecht in de commissies en informatiebijeenkomsten. Maar het zijn wel vrijwilligers. Ze krijgen niets terug voor alle uren die zij besteden aan de politiek. Wel de lasten, niet de lusten zeg maar.

Natuurlijk staat het fracties vrij om zelf een vergoeding te geven aan hun burgerraadsleden, maar van gemeentewegen gebeurd er niets. Geen kerstcadeau voor burgerraadsleden, waar dat er wel is voor gemeenteraadsleden, geen jaarlijkse barbecue bij de burgemeester geen mogelijkheid tot meekijken bij de handhavingsdag.

Maar ik vind dat je daarover ook niet moet zeuren, zo zijn de regels van het spel en dat wist je toen je er aan begon. Dus niet gaan klagen halverwege. Nu zal ik dat ook niet doen op één klein puntje na.

Vanavond is de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Onderdeel van deze avond is de show van Thomasvaer en Peieternel. Daarvoor moet je een kaartje hebben om binnen te komen. Nu zijn er door de gemeente kaarten geregeld voor het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraadsleden, de leden van Gedeputeerde Staten, de Commisaris van de Koningin en topambtenaren mét partners. Maar; de gemeente wil niet dat er té veel bobo’s in de zaal zitten. Dus jammer burgerraadsleden, geen kaarten voor jullie zo heeft het college van burgemeester en wethouders besloten liet de afdeling voorlichting mij dit jaar weten toen ik de griffie vroeg hoe het zat.

Nu hebben we zo’n tien burgerraadsleden in onze raad schat ik. Dus tegen de grofweg 100 bobo’s die wel een kaart konden krijgen kunnen er geen tien extra meer vanaf voor de politieke vrijwilligers. Natuurlijk had ik net als iedereen gwoon een kaartje kunnen gaan halen bij de Meerpaal. Da’s ook helemaal niet erg. Alleen had ik pech dat ik naar een (hele leuke, dat wel) activiteit voor de gemeenteraad was op de dag dat ze werden uitgedeeld.

Maar dat is niet het punt dat ik dit jaar geen kaart heb. Ik wil even terug naar hoe de gemeente spreekt opver vrijwilligers: “Vrijwilligers zijn bijzonder belangrijk en moeten gekoesterd worden. Deze mensen verdienen altijd onze steun en waardering”.  Wel; als de gemeente op dezelfde wijze haar waardering van andere vrijwilligers laat zien als voor haar eigen vrijwilligers heb ik daar weiging illusies bij. Dan zijn het holle frazen die eerder beschamend zijn.

Mijn wens voor dit jaar is dat de holle frazen achterwege blijven en er meer waarachtige waardering zal zijn voor iedereen die zich belangeloos en vrijwillig inzet voor het algemeen belang!

Ik wens dat het voor ons allen een schitterend jaar wordt!

2 Reacties

  1. OPA

    En ik ben het helemaal eens met die Paul – niet altijd maar nu wel.Vooral de reëele kijk op de projecten en de financiële zaken, niet een te grote broek aantrekken, niet op het uiterste van je kunnen proberen te scoren – daar is het nu de tijd niet voor! Goed verhaal Paul – een goed begin is het halve werk. 3 sterren van mij, nu staat Paul op 5! Voor de volgende lezers – vergeet niet de sterren te geven.

  2. Paul Vermast

    Thnx again! 😀

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This