“In het afgelopen half jaar heb ik ervaren dat de ruimte voor afwijkende meningen in de CDA-fractie is afgenomen, en het ontplooien van eigen initiatieven om inwoners te vertegenwoordigen steeds minder werd gewaardeerd. Tot mijn grote spijt zag ik mij daarom nu genoodzaakt mijn raadszetel op te geven”, was getekend Nelleke van der Klis in haar verklaring op de CDA-website over haar onverwachte vertrek uit de gemeenteraad.

Dit besluit moet voor haar persoonlijk een dramatische beslissing zijn geweest als ik af ga op haar inzet, betrokkenheid en ogenschijnlijke plezier waarmee ze haar werk deed.

Ik zal haar enorm betrokken inzet en inbreng, op met name het sociaal domein en zij die in onze samenleving onze hulp en steun verdienen, erg missen. Nelleke, dank voor je inzet!

Paul