Natuur of Landbouw?

zaterdag 18 april 20094 reacties

De gemeenteraad heeft een werkgroep Oostrand ingesteld die zich voorbereid op de discussie over de Oostrand (het kustgebied tussen Ketelhaven en Harderwijk). De raad heeft de afgelopen jaren nieuwe ontwikkelingen steeds tegen gehouden of zeer kritisch bekeken omdat we eerst een totaal visie op het gebeid wilden hebben. Deze is nu in ontwikkeling. Om goed te weten wat alle belanghebbenden vinden van de concept visie hield de raad afgelopen donderdag hoorzittingen.

Mijn algemene beeld is dat men positief tegenover het stuk staat. Maar daar ga ik niet verder op in. De commissie presenteert haar conclusies pas later en ik ben slechts één van de leden. Maar wat me wel is bijgebleven is de -ik zou haast zeggen- noodkreet vanuit de landbouw.

De vertegenwoordiger van de landbouw vroeg nadrukkelijk aandacht voor de belangen van de boeren: “Dit plan is niet geschreven voor de landbouw. Wij moeten weer grond afgeven”. Het gemak waarmee bedrijven moeten wijken voor nieuwe ontwikkelingen noemde hij kwalijk. Immers, boeren worden wel altijd uitgekocht om ‘elders’ opnieuw te kunnen beginnen. Maar de vraag is wel waar dat elders is. De totale oppervlakte aan landbouwgrond in Nederland neemt in sneltreinvaart af en dus is beginnen op een nieuwe plek zo makkelijk nog niet.

Hoewel ik het wel weet denk ik dat het goed is als wij ons dat meer bewust zijn. Met ‘wij’ bedoel ik de plannenmakers van de overheid en de politici die de besluiten nemen. Maar met ‘wij’ bedoel ik net zo goed de milieu en natuur beweging (waar ik mijn hele werkzame leven actief binnen ben) die ook relatief makkelijk landbouwgrond wil inruilen tegen natuur.

Als Zeeuw had ik ook grote moeite met het onderwater zetten van de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Goede landbouwgrond die moest wijken voor natuurherstel dat nodig was ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde. Land terug geven aan de zee. Da’s iets wat Zeeuwen niet leuk vinden. Nu ben ik het wel eens met die natuurcompensatie (natuurlijk ben ik dat). Maar daarvoor goede en vruchtbare polders onderwater zetten stuit me wel tegen de borst. Daarom ben ik blij met het kabinetsbesluit de ontpoldering niet door te laten gaan. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) zegt in de PZC dat de natuur in de Westerschelde de verliezer is. Misschien is dat op korte termijn wel waar. Maar er wordt aan natuurherstel gedaan en volgens mij is dat per saldo het belangrijkste.

Ons mooie Nederlandse landschap is een agrarisch landschap. Daar hamer ik altijd en overal op als ik er de kans voor krijg. Dat wil zeggen dat boeren thuis horen in ons landschap; of sterker gezegd: zonder boeren wordt ons landschap geweld aangedaan. Natuurlijk moet je kritisch kijken naar de invulling van dat landschap. Moet niet alles overal kunnen en moet ook de natuur en de ecologie worden verstekt. Maar wel hand in hand. Misschien moeten we politiek eens de moed hebben om verstedelijkte gebieden te vervangen voor natuur? Ik vrees alleen dan het protest van ook niet van de lucht zal zijn.

Het Platteland dat zorgt voor voedsel uit de landbouw, zorgt voor ontspanning in de natuur, voor landschappen om te recreëren en te sporten. Dat platteland verdient meer aandacht en waarderingen.

Natuurbeschermers en boeren zijn bondgenoten. Boeren willen een goed en gezond product telen waarvoor ze een redelijke prijs krijgen. Ons gezamenlijke landschap hun productiegrond en daarmee onze gezamenlijke verantwoordelijkheid én gedeeld belang!

Paul is fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast is hij plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer stond hij voor GroenLinks op plaats 38. Paul studeerde biologische landbouw in Dronten en ging ook met dit thema de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in. 

4 Reacties

 1. Joost Reus

  Hoi Paul,

  Zoals eerder getweet, ben ik het helemaal eens met je standpunt dat boeren thuis horen in ons landschap. Een afwisselend agrarisch cultuurlandschap dat ook nog toegankelijk is voor wandelaars, is voor mij het ideaal.
  Wat de ontpoldering betreft, is het duidelijk dat de overheid geen rekening heeft gehouden met de factor ‘people’. Ik heb ook bedenkingingen bij ontpoldering, maar in dit geval vraag ik me af of het niet beter was geweest om door te zetten. Overigens heeft de Tweede Kamer ook boten op haar hoofd, want in de verdragen die zijn gesloten met Vlaanderen staat al vermeld dat de Hedwigepolder zou worden ontpolderd. Vlaanderen zou daar aan meebetalen. De nu gekozen variant van buitendijkse natuur is vele malen duurder en komt volledig voor rekening van Nederland. Geen slimme inzet van belastinggeld…

 2. Joost Reus

  Het moet natuurlijk ‘boter op haar hoofd’ zijn…

  En o ja, ik had ook nog getweet dat ik dit een verrassend GroenLinks geluid vond. Dit moeten we meer laten horen…

 3. Niels van den Berge

  Dag Paul,

  Ik ben het volkomen eens met je pleidooi om bij het maken van plannen meer rekening te houden met de landbouw.
  Ook ik heb me vaak boos gemaakt om het gemak waarmee de landbouw maar weer moet wijken. Bovendien beschouw ik een groot deel van de landbouw, met name de wat extensievere sectoren, ook gewoon als natuur. Veel weidevogelsoorten gedeien juist goed op boerenakkers.
  Ecologie en landbouw zouden inderdaad hand in hand moeten gaan.
  Over ontpoldering denk ik anders dan jij. Mijn reactie op het kabinetsbesluit vind je op mijn blog: http://www.nielsvandenberge.nl/?p=1277
  Wel apart. Meestal ben ik het eens met je standpunten. Laten we nu precies over een kwestie die ons Zeeland aangaat van mening verschillen 🙂

  Mooie layout van je nieuwe site trouwens!

  Groet,
  Niels

 4. Paul Vermast

  Há Niels,

  Dank voor je compliment voor de vormgeving.

  Het is bijzonder dat we het nu juist op een Zeeuws punt oneens zijn. Maar het daagt uit tot een nieuw blogje. Dus wordt vervolgd.. 😉

  Groet!
  Paul

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Share This