Nachtvluchten Lelystad

vrijdag 26 juni 20202 reacties

Vandaag besloot het kabinet om € 3,4 miljard staatsteun te verstrekken aan KLM als noodmaatregel vanwege de Corona-crisis. Daaraan zijn weinig ambitieuze voorwaarden verbonden op het gebied van hinder en vervuiling. Misschien is de meest opvallende een reductie van 20% van het aantal nachtvluchten op Schiphol. Maar in de brief aan de Kamer wordt daaraan in een bijzin wel de opening van Luchthaven Lelystad als voorwaarde gesteld. Maar welke koppeling is er tussen nachtvluchten en Lelystad?

Nachtvluchten verboden

Brief aan de Tweede Kamer

De brief aan de Tweede Kamer met de gewraakte passage (klik voor vergroting).

In het Luchthavenbesluit Lelystad is ‘nacht en vracht’ expliciet uitgesloten. Het is ook een van de voorwaarden van de gesloten akkoorden in de achterkamertjes van de  Alderstafel met de regio. Nacht- en vrachtvluchten zorgen voor een enorme extra toename van overlast, juist in de zeer stille periode in onze regio. Die toename zal bij opening toch al fors zijn. Want los van allerhande geluidsnormen die vertellen dat het wel meevalt is de feitelijke situatie dat het in Flevoland relatief stil is. Zeker als je het vergelijkt met de omgeving van Schiphol. Door het daar al aanwezige achtergrondgeluid valt een deel van de subjectief waarneembare herrie weg in dat achtergrondgeluid. Omdat dit in Flevoland ontbreekt (zeker in de nacht) is het overlastgevend effect in deze regio groter dan rond Schiphol.

Prijsvechters willen nacht

Nu moet Lelystad vooral een pretluchthaven worden voor prijsvechters die vakantievluchtjes naar het Middellandse Zeegebied aanbieden. Deze maatschappijen willen graag vliegen ‘in de randen van de nacht’ om op die manier twee tot drie keer per etmaal op en neer te kunnen vliegen. Zij vonden de openingstijden van Lelystad altijd al te krap. Een van de redenen waarom verschillende maatschappijen aangaven niet van Schiphol te willen vertrekken. Voor hen is het namelijk niet aantrekkelijk om de eerste en de laatste vlucht te beginnen op Schiphol om de dagvluchten op Lelystad af te wikkelen.

Ruimte in de nacht

Minsiter van Nieuwenhuizen heeft nu bedongen dat er 20% minder nachtvluchten komen op Schiphol. Dat dit is gekoppeld aan een deal over staatssteun aan KLM is op zich merkwaardig. Want in de persconferentie gaf Van Nieuwenhuizen juist het belang aan van de nachtvluchten in combinatie met het intercontinentale netwerk van Schiphol.

Het vestigingsklimaat in Nederland wordt door veel meer bepaald dan alleen door Schiphol.

En de mainportfunctie is bij dit kabinet nog altijd heilig. Ondanks dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in 2016 al stelde in het rapport Mainports voorbij dat “het vestigingsklimaat in Nederland […] door veel meer [wordt] bepaald dan alleen door Schiphol en de haven van Rotterdam”. Vanuit de gedachte in het kabinet dat de mainport Schiphol van levensbelang is voor de BV Nederland, kan het kabinet de nachtvluchten niet tot nul terugbrengen. Maar als er wel een reductie plaats moet vinden moet daarvoor de ruimte worden gezocht. Het is daarbij aannemelijk dat het intercontinentale netwerk ontzien gaat worden.

Lelynacht

Een oplossing voor de minister is om een deel van de nachtvluchten te verplaatsen naar Lelystad. Dat zal veel van de weerstand wegnemen bij de luchtvaartmaatschappijen die van Schiphol moeten vertrekken. Wellicht zal Lelystad Airport dan ook de thuishaven gaan worden van deze vakantiemaatschappijen. Dat is goed voor de business case van de luchthaven (die in de huidige verwachtingen bij opening pas na 2042 geen verlies meer zal lijden). En het lost een probleem van de minster bij Schiphol op.

Handjeklap

De opening van Luchthaven Lelystad heeft niets van doen met de staatssteun aan KLM en het verminderen van nachtvluchten op Schiphol. Daarvoor kan Lelystad -binnen de huidige afspraken- geen oplossing bieden. Maar het kan wel een vorm van politieke handjeklap zijn om de -door Van Nieuwenhuizen gewenste- opening van Lelystad dichterbij te brengen. Steun voor KLM in combinatie met het veiligstellen van de opening van Lelystad. Als dat ten koste gaat van de nachtrust in Flevoland en de Veluwe zal de minster dat op de koop toe nemen. Het is de typisch politieke handjeklap die deze minsister en dit dossier kernmerkt.

Het is zaak om als regio hier heel scherp op de gaan letten de komende tijd!

De uitbreiding van de Luchthaven Lelystad is een ongewenste ontwikkeling. Die voor de regio vooral tot herrie, stank en overlast zal leiden. De zogenaamde economische groei en werkgelegenheidseffecten worden al jaren positief voorgespiegeld. Terwijl de voorwaarden waaronder de luchthaven ontwikkeld mag worden inmiddels al onder druk staan.

In dit dossier een overzicht van alle blogberichten over de Luchthaven Lelystad op deze website.

2 Reacties

  1. Jan uit de NOP

    dat geluid omtrent het muizegaatje Lelystad moet niet verstommen. Zoek partners.

  2. Renate de Noord

    Hoi Paul,

    Mijn woonplaats is Lelystad en ik merk dat de vliegtuigen nog steeds laag overvliegen op de vroege ochtenden en uiteraard ook verder op de dag. Wanneer ik naar de werkelijke vliegroutes dan zie ik dat men gewoon lukraak over de stad vliegen en zich minder houden aan de routes vanaf het knooppunt tussen Dronten en Lelystad. In mijn ogen opmerkelijk gezien de gerichte vluchten.

    Omdat ik merk dat men geen acht slaat op het geluidsoverlast maak ik mij zorgen over de nieuwe vliegroutes van Schiphol. Wie maakt zich hart voor deze ‘stille’ overlastverschuiving naar Flevoland?

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.