Leefbaar Biddinghuizen

maandag 29 mei 20170 Reacties

Eind april stelde de collega’s van de ChristenUnie vragen over de onrust die in Overijssel en Friesland is ontstaan rond de vliegroutes van de Luchthaven Lelystad. De ChristenUnie wilde weten of de belangen van Dronten voldoende geborgd zijn en blijven. Wethouder Vis melde toen dat er “geen nieuwe feiten zijn” en dat “de belangen van Dronten zijn geborgd, maar we de vinger aan de pols houden”.

Het is zeer de vraag of deze woorden van de wethouder nu echt geruststellend zijn. Ik vrees van niet namelijk.

Luchthaven Lelystad komt er

Hoezeer ik dat gegeven ook betreur, de Tweede Kamer heeft in 2014 een Luchthavenbesluit genomen en na verschillende rechtszaken staat niets meer de aanleg van de luchthaven in de weg. De bouw is dan ook al volop begonnen. Of de luchthaven ooit rendabel wordt binnen de gemaakte afspraken met de regio waag ik te betwijfelen, maar dat zal de tijd moeten leren.

Afspraken met de regio

In het akkoord van de Alderstafel Lelystad zijn een aantal randvoorwaardelijke afspraken gemaakt waarbinnen er een ‘twin-luchthaven’ van Schiphol in de Polder mag worden ontwikkeld. Deze afspraken laten zich als volgt grofweg samen vatten:

 • Ontlasting van de Luchthaven Schiphol door uitplaatsing naar Lelystad
 • Geen nachtvluchten
 • Groei in twee tranches naar 25.000 en 45.000 vliegbewegingen
 • Zoveel mogelijk vermijden van overlast voor de regio

Daarbij is ook als voorwaarde toegevoegd dat er een evaluatiemoment komt voordat de doorgroei van 25.000 naar 45.000 vliegtuigbewegingen gemaakt mag worden. Daarbij moet dan worden getoetst aan:

 • De uitvoering van de business case (home base, effectiviteit selectiviteitsstrategie);
 • De geformuleerde werkgelegenheidsambitie (800 fte per miljoen passagiers);
 • Effecten op de duurzame landbouw en het exploitatieresultaat van de betreffende ondernemingen;
 • Het zoveel mogelijk vermijden van hinder in woonkernen en directe omgeving (inclusief effectieve klachtenbehandeling en informatievoorziening) en het vermijden van verstoring van natuur1

Dit zijn belangrijke afspraken om te kunnen bepalen of de doelstellingen van de Luchthaven Lelystad ook worden bereikt en ook na te gaan of er daadwerkelijk voordelen zijn (zoals werkgelegenheid en extra ruimte op Schiphol) die opwegen tegen de nadelen (zoals ernstige geluidsoverlast in bijvoorbeeld Dronten-West en Biddinghuizen).

Afspraak is afspraak… toch?

Als je het advies van de Alderstafel 2012 leest wordt er doorlopend gesproken over ‘stapsgewijze ontwikkeling van Lelystad Airport naar 25.000 vliegtuigbewegingen niet-mainportgebonden verkeer’. Of over ‘doorgroeien’ naar 45.000 vliegbewegingen op ‘middellange termijn’. Die 45.000 vliegbewegingen worden pas rond 2040 verwacht en er zit een evaluatiemoment in als de 25.000 vliegbewegingen zijn bereikt. In de business case zoals die in 2014 werd vastgesteld werd gesproken over een geleidelijke groei. Noodzakelijk ook om de nieuwe luchthaven op een goede manier te kunnen inrichten en om de omgeving te laten wennen aan de nieuwe situatie. Zo is het ook aan de inwoners verkocht: ‘we beginnen voorzichtig’. Bijvoorbeeld op voorlichtingsavonden van Alders in Biddinghuizen.

Maar is het jaarverslag 2016 van de Alderstafel Lelystad, als ook in een brief van Alders aan het college, staat het klip en klaar: “Een tragere fasering is in de door de Alderstafel uitgebrachte adviezen niet aan te treffen en al evenmin in het formeel vastgestelde Luchthavenbesluit.”2

Het college van burgemeester & wethouders lijkt zich (eindelijk) zorgen te zijn gaan maken over wat er nu echt gebeurt en stuurde eind maart een brief aan Alders om nog eens te wijzen op de fasering. Het antwoord van Alders begin april bevat exact hetzelfde regel als ook vermeld wordt in het jaarverslag: dat er in de adviezen geen fasering aan te treffen valt. Hoe het college eind april dan kan antwoorden dat de belangen van Dronten goed zijn geborgd is mij een raadsel. Wat daarbij ook niet helpt is dat de antwoordbrief van Alders (dd 3 april) pas vandaag (op mijn verzoek) naar de raad wordt gezonden.

Leefbaar Biddinghuizen

Opnieuw heeft het er alle schijn van dat het college zich door Alders in slaap laat sussen. Er wordt door Alders een indruk gewekt van fasering, maar die blijkt er niet te zijn als puntje bij paaltje komt. De Luchthaven Lelystad moest worden ontwikkeld om vliegbewegingen te kunnen uitplaatsen vanaf Schiphol, maar dat lijkt juridisch buitengewoon lastig te zijn. De enige maatschappijen die geïnteresseerd zijn in Lelystad zijn maatschappijen die extra vluchten naar Nederland willen aanbieden. Verlichting van de druk bij Schiphol levert dat dus geheel niet op. En ook de openingstijden worden door maatschappijen die wel belangstelling hebben voor Lelystad er discussie gesteld. Nachtvluchten zijn noodzakelijk om de vluchten vanaf Lelystad rendabel te krijgen.

Het is zaak dat de gemeenten Dronten nu eens vol voor de inwoners van onze gemeente kiest. Want wil Biddinghuizen een beetje leefbaar blijven zijn fasering, evaluatie na 25.000 vliegbewegingen en de openingstijden van het aller grootste belang.  Dat besef lijkt nog maar weinig te willen doordringen aan De Rede 1.

Downloads:

 • [download id=”18348″]
 • [download id=”18361″]
 • [download id=”18364″]
 • [download id=”18357″]
 1. Bron: Advies Aldertafel Lelystad, pagina 32[]
 2. Bron: Jaarverslag 2016 Alderstafel Lelystad, pagina 10[]

De uitbreiding van de Luchthaven Lelystad is een ongewenste ontwikkeling. Die voor de regio vooral tot herrie, stank en overlast zal leiden. De zogenaamde economische groei en werkgelegenheidseffecten worden al jaren positief voorgespiegeld. Terwijl de voorwaarden waaronder de luchthaven ontwikkeld mag worden inmiddels al onder druk staan.

In dit dossier een overzicht van alle blogberichten over de Luchthaven Lelystad op deze website.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.