Luchthaven LelystadGroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat Verkeersminister Eurlings wil dat vliegveld Lelystad een filiaal van Schiphol wordt. Onderzoek toont aan dat de maatschappelijke- & milieukosten hiervan veel groter zijn dan de baten. Daarom hebben vorige kabinetten terecht van deze optie afgezien. GroenLinks wil middels kamervragen weten waarop de minister zijn nieuwe inzicht baseert en hoe hij dit rijmt met de ambitieuze milieudoelstellingen van dit kabinet.

Daarnaast is tijdens de campagne voor de provinciale staten fractievoorzitter Adillia Roda uitgeroepen tot Natuurambassadeur voor de Oostvaardersplassen. In de huidige plannen voor uitbereiding van de luchthaven lopen er vliegroutes over de Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen is één van de grootste aaneengesloten moerasgebieden van West-Europa, met een zeer uitzonderlijke flora en fauna. Bedreigde en zeldzame vogelsoorten hebben er een plek gevonden en groeien in aantallen. Vanuit de Oostvaardersplassen hebben ze zelfs andere natuurgebieden overal in Europa gekoloniseerd. Vliegroutes over de Oostvaardersplassen zijn voor GroenLinks in Flevoland onaanvaardbaar, net als de uitspraken van minister Eurlings, waar de kamerfractie nu dus vragen over stelt!