Dat studenten worden weg gezet als een groep niet-welkome inwoners is volkomen onzin. Studenten zijn meer dan welkom in Dronten en vormen een welkome aanvulling van onze samenleving. De reden dat ikzelf 20 jaar geleden in Dronten ben komen wonen was dat ik hier ben gaan studeren. Niet aan de CAH, maar aan de Warmonderhof. Daar is een grote studenten-campus waar vrijwel alle leerlingen van de dagopleiding wonen. Op dit moment wordt er zelfs fors bijgebouwd om de toestroom van leerlingen aan te kunnen (zie foto).

Algemeen belang

Maar kenmerk van studenten (en arbeidsmigranten) is dat ze doorgaans (ik ben zelf zo’n uitzondering op de regel) tijdelijk in onze gemeenschap wonen en zich daardoor zelden echt binden. Dat geeft ook niet, maar heeft onvermijdelijk het gevolg dat er minder oog is voor de overlast die buren ervaren. Dat USRA nu zegt via dialoog tot een oplossing te willen komen is naar inwoners die –soms- al vele jaren ernstige overlast ervaren wel erg mager.

Als volksvertegenwoordiger moet ik afwegingen maken in het algemeen belang voor alle inwoners. Studenten en arbeidsmigranten horen daarbij! Maar vragen ook om passende huisvesting. Warmonderhof laat al jaren zien hoe je zonder overlast studenten kunt huisvesten als onderwijsinstelling. Aeres Hogeschool zou daaraan een voorbeeld kunnen nemen.

Schone lei

De huidige situatie betekent voor inwoners van onze gemeente die een studentenhuis in de buurt hebben dat er een uitzichtloze situatie ontstaat. Dat is onverteerbaar! Daarom moeten we als gemeentelijke overheid naar een situatie die weer beheersbaar te maken valt. Wat ons betreft is dat eerst doordat de onderwijsinstellingen zorg moeten dragen voor huisvesting en de studentenhuizen uit de kernen verdwijnen, binnen een periode van 5 jaar. Iedere student kan zijn/haar opleiding dan gewoon in die kamer blijven zitten. Als alle studentenhuizen zijn verdwenen zou de gemeente in de toekomst mogelijk opnieuw kunnen kijken naar een systeem van studentenhuizen in de kernen. Streng gereguleerd op basis van vergunningen die bij ernstige overlast kunnen worden ingetrokken.

Dat USRA staat voor de belangen van de studenten is goed, maar de belangen van andere inwoners moeten ook verdedigd worden. Want de hoge school is belangrijk voor onze gemeente, maar moet zich ook verzekeren van draagvlak in diezelfde samenleving. Naar mijn opvatting is een nieuwe start met een schone lei daarvoor noodzakelijk. Ik nodig USRA uit om daarover op een constructieve manier te willen meedenken in plaats van dramatisch te doen over polarisatie en uitsluiting. Mijn deur staat open.

Altijd welkom, ook voor een biertje!