Het gelijk van DOES

woensdag 13 februari 20190 Reacties

De Stichting Dronter Ondernemers Evenementenorganisatie Suydersee (DOES) is in zijn wiek geschoten door de negatieve beeldvorming rond de ‘evenementenorganisatie’. Want ze regelen echt wel eens een evenementje en zogen heus voor sfeer verhogende maatregelen zoals de pretparkvlaggen op de ‘invalswegen naar het stadscentrum’. En dat lobbyen? Dan mag van hun statuten. Dus iedereen doet gemeen tegen DOES jammert de stichting deze week in een open brief aan de raad.

Het probleem zit voor een belangrijk deel in het eigengereide eigen gelijk dat DOES uitstraalt. In iedere discussie slaan ze je meteen met hun statuten om de oren. Om daar aan toe te voegen “die zaten bij het raadsbesluit om tot een ondernemersfonds te komen”. Dat is feitelijk een goed argument, want ze zaten er bij, maar niemand heeft ze gelezen. En niemand had het zo bedoeld.

Politieke besluitvorming

In 2012 diende ikzelf samen met toenmalig collega’s Jaap Kodde (VVD) en Roy Breederveld (PvdA) een initiatiefvoorstel in om te zorgen voor meer ‘reuring’ op het Meerpaalplein. Het was diep in de crisis en de meeste panden stonden leeg. Een herinrichting van het plein en van de parkeerplaats bij ‘Steenbergen’ . Plus de oprichting van een evenementenorganisatie waren de voorstellen die we toen deden.

Dat leidde in 2015 tot het politieke besluit om een ondernemersfonds in te stellen. Dat fonds zou gevuld worden door een, door ondernemers op te brengen, reclamebelasting. Dit geld werd ondergebracht in een stichting Dronter Ondernemers Evenementenorganisatie Suydersee.

In het raadsvoorstel, dat het toenmalige college de gemeenteraad voorlegde ter besluitvorming, ging het ook alleen over evenementen, sfeer en marketing van het centrum. Het heffingsgebied was daarop ook vastgesteld. Zonder De Helling/De Bolder omdat er daar geen evenementen plaatsvonden.

Over belangenbehartiging is door mij nog gevraagd naar de status van de Winkeliersvereniging Suydersee en hoe dit vorm zou worden gegeven. Toenmalig wethouder Vis verzekerde mij dat dit nu beter geborgd was. Omdat alle winkeliers vrijwel gratis lid konden worden van de winkeliersvereniging en daarmee de belangenbehartiging kon worden versterkt.

Statuten

Als bijlage van die raadsvoorstellen zaten ook statuten die behoorde tot de oprichting van DOES. Ik erken dat deze -ook door mij- niet juridisch zijn nagevlooid om te zien of er activiteiten in werden benoemd die we er misschien niet in zouden willen hebben.
Dat is ook niet mijn taak als gemeenteraadslid. Het college moet met voorstellen komen die inhoudelijk en juridisch deugen. Ik moet er op kunnen vertrouwen dat bijlagen, zoals statuten van zo’n stichting, inhoudelijk kloppen.

De ondernemers hebben bij alle politieke debatten gezeten en zich in de verschillende fracties de blaren op de tong gesproken om iedereen er van te overtuigen dat zo’n ondernemersfonds heel belangrijk was voor de levendigheid van het centrum. Dat hebben ze goed gedaan, want de raad heeft er mee ingestemd.

Verkeerd geïnformeerd of naïef

Inmiddels ligt de vraag op tafel of wethouder Vis de gemeenteraad (bewust?) verkeerd geïnformeerd heeft of dat hij heeft zitten slapen en die statuten niet heeft laten checken op de doelstellingen. Want dat is namelijk wél de taak van de wethouder en zijn ambtenaren. Of heeft de wethouder toen der tijd de ondernemers op hun blauwe ogen geloofd en naïef gedacht dat het nu allemaal wel goed zou komen? De politieke vraag is niet meer zo relevant, omdat deze wethouder zelf al met de staart tussen de benen vertrokken is. Maar ze zitten nog altijd wel ‘opgescheept’ met DOES.

Evaluatie

De raad heeft recent unaniem gevraagd om een evaluatie van de samenwerking met DOES. Daarin heb ik heel bewust opgenomen dat deze evaluatie ook gericht moet zijn op de doelstellingen zoals deze in de politieke besluitvorming voor ogen stonden. Daarmee doel ik nadrukkelijk op het feit dat de gemeenteraad een Evenementenorganisatie in het leven wilde roepen, geen belangenbehartigers.

Wat mij betreft keert DOES terug naar hetgeen ze voor bedoeld is bij de instelling van een gemeentefonds door de gemeenteraad: het organiseren van evenementen. Daarbij mag van mij ook wel eens kritisch worden gekeken naar de lijst van evenementen waarmee DOES steeds schermt. Want ik zie daarop regelmatig evenementen staan waarin DOES maar een (zéér) bescheiden (financiële) rol speelt zoals het Beachvolleybal (STADronten) en de Meerpaaldagen (ProDronten). Want pronken met andermans veren geeft ook niet het juiste beeld. Zeker niet als die organisaties wel draaien op vrijwilligers en geen geld hebben voor een duur betaalde ‘centrummanager’.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This