Helemaal niet verbaasd!

dinsdag 18 oktober 20050 Reacties

Onderstaande brief werd vandaag door het College verspreid. De Angel van deze brief zit 'm natuurlijk in deze ene zin: "er dient zich met andere woorden een tekort aan". Dit gaat nu eens over de exploitatieopzet van de Meerpaal. Met andere woorden hoe houden we het ding open en draaiende. De brief spreekt voor zich:

Geachte Commissieleden,

Voorafgaand aan de extra vergadering waarin informatie zal worden gegeven over project De Meerpaal willen wij u graag op de hoogte stellen van het feit dat de aangekondigde raadsvoorstellen met betrekking tot financiering en fusie niet in november door ons voor besluitvorming kunnen worden aangeboden.

Onze inschatting was eerder, dat afgeronde voorstellen zouden kunnen worden gedaan die in de loop van de maand november slechts op (financiële) detaillering aanpassing zouden behoeven. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de materie meer aandacht vraagt en dat een gedegen verdere analyse nodig is om afgewogen voorstellen te kunnen doen.

Op dit moment is de exploitatieopzet van De Meerpaal, bij vertaling daarvan naar de in de gemeentebegroting opgenomen ramingen niet sluitend te maken: er dient zich met andere woorden een tekort aan. De gesprekken met De Meerpaal om tot een afdoende resultaat te komen zijn nog gaande, zodat over de omvang van de problematiek nog geen uitspraken kunnen worden gedaan. De relatie met de overheadkosten van (onder andere) het CKV is tevens aanleiding om extra aandacht te besteden aan ons voorstel met betrekking tot de verzelfstandiging en fusie.

Het college wil geen onvoldoende voorbereide voorstellen aan de raad voorleggen en heeft daarom gekozen voor uitstel tot de maand december om afdoende voorbereide voorstellen te doen. Over de stand van zaken, met name met betrekking tot het te volgen proces, wordt u donderdag verder geïnformeerd. Uw eventuele wensen nemen wij daarbij graag mee.

Hoogachtend,

Het College van B&W

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.