Had Wilders gelijk?

vrijdag 27 maart 20095 reacties

Gisteren heeft Geert Wilders met zijn fractie theatraal de Tweede Kamer verlaten tijdens het debat over de crisismaatregelen. Hoewel; eigenlijk was het een debat over het nieuwe coalitieakkoord (helaas was men vergeten dat dit hoort na verkiezingen en zijn die verkiezingen dus niet gehouden). CDA fractievoorzitter Van Geel gaf bijzonder eerlijk aan hoe hij in het debat stond. Er viel met het CDA nergens meer over te praten. Voor Wilders voldoende reden om de Tweede Kamer te degraderen tot het Koreaanse Parlement en te vertrekken. Daarmee ging het nieuws gisteravond op tv en vandaag in de kranten niet over de inhoud maar over de vorm van een weglopende PVV fractie. 

Het akkoord van de meerderheid zit behoorlijk dicht getimmerd en heeft er meer van weg dat het bedoeld is de meerderheid te redden in plaats van het land. De fractievoorzitters van de oppositie hebben dat veel beter verwoord in het debat als ik dat nu kan. 

De vraag is; had Wilders gelijk? Ik denk van niet. Maar da’s meer een kwestie van principe. Als democraat loop je niet weg uit het parlement. Dat doe je niet! Dan misken je je eigen rol en volgens mij is dat dom. Politicoloog Andé Krouwel van de Universiteit van Amsterdam veroordeeld vanmorgen in de Spits de wegloopactie van Wilders ook in stevige bewoordingen. “Een parlementariër mag nooit weglopen. Hij veraardt daarmee zijn kiezers”. Ook Femke Halsema zei gisteravond in de Tweede Kamer dat een democraat nooit het parlement verlaat omdat je weigert te debatteren. 

Het punt wat Wilders echter wilde maken was natuurlijk niet onterecht. De arrogantie van de macht was letterlijk aan het woord met fractievoorzitter Van Geel van het CDA. Net als in Dronten is het landelijke CDA zo arrogant dat men de democratische verhoudingen buiten spel zet en (opnieuw net als in Dronten) laten PvdA en ChristenUnie zich zonder enig verzet daarin meenemen. Macht corrumpeert blijkt maar weer eens. 

Het is natuurlijk van de zotte dat je een debat in gaat om daarin op voorhand niets te willen bewegen, ook niet als anderen misschien iets bedenken waar je zelf nog niet op was gekomen. Da’s behoorlijk aanmatigend en een schoffering en uitholling van de democratie. Naast Van Geel was fractievoorzitter Hamer van de PvdA bijna verfrissend te noemen. Ik was het wel erg met haar oneens op onderdelen, maar haar optreden was slimmer als dat van haar CDA collega. Ze gaf tenminste het idee dat er bij haar nog wat te halen was. Natuurlijk waren het maar hele kleine gestes die ze de oppositie cadeau gaf. Maar goed, naast de starre arrogantie van het CDA voelde het warmer en prettiger aan. 

De vraag die rest is of het land nu is gered omdat Wilders weg liep bij het debat en het broddelakkoord van de meerderheid min of meer zonder slag of stoot is aangenomen. Ik denk van niet. Als je ziet dat het de GroenLinks Tweede Kamer fractie lukt om in een nacht een tegenvoorstel “Green Deal 2.0” te maken levert de fractie veel waardering op van mijn kant. Onze plannen zijn beter voor de werkgelegenheid, beter voor de economie en beter voor het milieu. Dat alleen al was reden om te blijven zitten in het uren durende debat. Volgens mij was het grootste probleem van Wilders dat hij weinig zin had in de lange zit. Zijn permanente staat van frustratie kon hij met dit toneelstukje goed kwijt en hij beheerst weer even alle nieuws. Best slim, dat moet ik toegeven. Maar ‘de mensen in het land’  zoals Wilders ze graag noemt hebben er geen barst aan en dat is pas schandelijk en knettergek te noemen!

5 Reacties

 1. R.

  Het probleem voor Wilders was dat hij als wel mee had gedaan keihard aangevallen was op zijn plannen (die er niet of nauwelijks zijn). Dat zou alleen maar schade aan het imago van Wilders als goede debater zijn ( wat hij overigens niet is, hij scheld zodra iemand anders ook iets zegt) Op de Nederlandse TV is hij daarom ook nooit te zien, hij kan alleen maar door de mand vallen. Met zijn acteerstukje heeft hij de aandacht van zijn gebrek aan kennis op economische gebied goed verbloemt.

 2. johan

  Let op: Wilders heeft het grootste gelijk van de wereld. Want hij heeft een statement van jewelste gemaakt en dat gaat er bij zijn (vermeende) achterban in als jenever in een ouderling. Dit levert hem weer een stuk of wat zetels op. Dus heeft-ie het weer eens ontzettend goed gedaan.

  En de hele Haagse intelligentia heeft het nakijken.

  Maar of ik daar zo blij mee ben, nou nee, dat ook weer niet…

  johan

 3. jan

  Wilders had niet gelijk.
  Alle politieke partijen zijn voor het werken met een regeerakkoord, en een regeercoalitie. Daarmee kunnen partijen zorgen dat hun beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, en niet telkens door wisselende meerderheden wordt weggestemd. Dat is ergens ook goed voor de stabiliteit van het land, Je weet als burger daardoor namelijk redelijk goed wat je kunt verwachten.
  Wat hier gebeurde is in feite niets anders dan dat de regeringspartijen zich hebben gecommitteerd aan een hernieuwd regeerakkoord.
  Wilders schreeuwt moord en brand nu,maar dat is ergens hypocriet. Hij weet donders goed dat ook hij niet zonder een regeerakkoord en coalitie kan, die de invloed van het parlement per definitie beperkt. Individuele kamerleden zijn gebonden aan het regeerakkoord,coalitieafspraken en het partijstandpunt. Ze mogen anders stemmen, maar in de praktijk is dit zeer lastig vanwege hun loyaliteiten.
  Als je dit probleem wilt oplossen moet je het politieke systeem grondig hervormen: opheffen van parijen, alleen politiek bedrijven met wisselende meerderheden, elke volksvertegenwoordiger spreekt uitsluitend op persoonlijke titel.
  Wilders kan weer eens scoren vanwege het feit dat mensen niet nadenken.

 4. Frank Pels

  *gniffel*

  Dankzij de afwezigheid van de partij van de onvrijheid, ook wel bekend onder de naam PVV, haalde een voorstel om begroting van de ‘multiculti’s’ van de NPS met een bescheiden bedrag te korten het niet.

  Bron: NPS

  Eén effect werd echter donderdagnacht na het debat al onmiddellijk duidelijk, toen de Tweede Kamer begon aan de wekelijkse stemmingen. Niet alleen stemmingen over het crisisdebat, maar ook over zaken die de dagen daarvoor waren behandeld. Zoals de Mediawet, waar het PVV-Kamerlid Martin Bosma zich nogal duchtig had geweerd tegen de in zijn ogen te linkse publieke omroep. Vooral de ‘multi-culti’s’ van de NPS moesten het in onvervalste PVV-stijl ontgelden.

  Bosma kondigde in het debat dan ook aan sympathiek te staan tegenover een voorstel van zijn collega’s van het CDA, de VVD, de ChristenUnie en de SGP om het budget van de NPS volgend jaar met een overigens bescheiden bedrag te korten. Toen het voorstel donderdagnacht in stemming werd gebracht, bleken vijf fracties (CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en Verdonk) voor met in totaal 71 zetels. De PvdA, de SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren waren met in totaal 70 zetels tegen. Maar omdat de negen leden van de PVV-fractie al een tijdje waren vertrokken, werden zij geacht tegen te zijn, zodat het voorstel donderdagnacht met 71 tegen 79 zetels alsnog werd verworpen.

  Je hoeft natuurlijk geen groot rekenwonder te zijn om te weten, hoe die stemming uitgepakt was als de PVV-fractie er wel was geweest.

 5. jan

  Wilders heeft zijn kans schoon gezien door weg te lopen uit de kamer.
  De fractievoorzitter van het CDA is in dit verband dom bezig geweest, door Wilders deze prachtige gelegenheid te geven voor zijn zoveelste publiciteitsstunt.

  Ook al heeft het CDA als regeringspartij alle recht om een coalitatieakkoord open te breken als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (het maakt volgens mij principieel niet uit of je een coalitieakkoord afspreekt direct na de verkiezingen of midden in de regeerperiode), het was buitengewoon oververstandig van Van Geel om met enige arrogantie te zeggen dat er door de Tweede Kamer geen grote wijzigingen meer kon worden aangebracht in het nieuwe coalitieakkoord.

  Hij liet daarmee onverbloemd merken dat hij de Tweede Kamer buiten spel zette, dat hij een rucksichtlose machtspolicus is, maar tegelijk ook een niet zo doortrapte, doordat hij niet scheen te begrijpen dat het bij het politieke spel hoort dat je de oppositiepartijen ook de kans geeft invloed uit te oefenen. Het mag de misschien de politieke waarheid zijn wat van Geel zei (sorry dit is wat wij hebben bedisselt, jullie kunnen er niets meer aan veranderen), maar zo zeg je dat niet, je verpakt dat op een andere, meer hoffelijke manier, waardoor je de ander geen gezichtsverlies laat lijden.

  Een verstandige politicus die machtspolitiek a la Machiavelli bedrijft (want dat doet de CDA dus bij monde van Van Geel) snapt dat hij “wisselgeld” in moet bouwen bij besluiten, hij timmert zijn voorstellen niet geheel dicht, maar laat, bij voorkeur minder relevante, details oningevuld zodat de tegenstander door het doen van wijzigingsvoorstellen ook het idee heeft invloed te kunnen uitoefenen. Of, om het minder cynisch te formuleren, een regeringspartij zou ruimte moeten geven voor een gedachteuitwisseling met de Tweede kamer, zou moeten luisteren naar argumenten van met name de oppositie om daarmee de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen en daarmee geeft hij de oppositie ook een waardige rol in het debat.

  Persoonlijk zou ik het liefst hebben dat er in de politiek meer ruimte is voor een “herrschaffreie discussion”: ook al kun je de machtsfactor in de politiek niet geheel uitschakelen, het zou voor alle betrokkenen beter zijn als men even stopt met politieke schermutselingen, de meningsverschillen tijdelijk opzij zet en met open vizier naar elkaar gaat luisteren en gaat discussieren op basis van redelijke argumenten. Ook al weet je dat je “elkaar naar het leven” staat, dat je totaal andere ideeen hebt en doelstellingen hebt, het is beter om samen naar oplossingen te zoeken die zoveel mogelijk objectief goed zijn en waarmee iedereen mee kan leven.

  Wat je nu vaak ziet in de Tweede kamer is dat het uitwisselen van argumenten gebeurt zonder dat men werkelijk de mogelijkheid openhoudt om zich te laten overtuigen door de argumenten van een ander. Debatten zijn verworden tot rituele dansen die de schijn moeten wekken dat er werkelijk wordt nagedacht over politieke problemen. Het behoud van regeringsmacht, de eigen invloed, het dingen naar kiezersgunst en het geruststellen van de achterban worden daardoor het beste veiliggesteld, maar tegelijk wordt het algemeen belang/landsbelang daardoor echter in niet geringe mate geschaad.

  In die zin doet Wilders niets anders dan het CDA, beide kiezen voor machtspolitiek, beide snappen dat het – op korte termijn – meer opbrengt voor het eigen politieke belang, om het werkelijk debat te ontlopen, zij het dat ze andere slinkse middelen gebruiken.
  Het CDA kiest er bijv. voor om via een akkoord met sociale partners de Tweede Kamer buiten spel te zetten (men wekt de schijn dat men met iedereen wil praten/overleggen, maar ondertussen praat men niet met instantie bij uitstek waar men mee zou moeten praten, de Tweede kamer). Wilders manipuleert de potentiele kiezer door telkens als hij de kans ziet ongezouten kritiek te geven op het regeringsbeleid, dit op een onbeschofte, provocerende en ongenuanceerde manier te doen die vooral het minder intellectuele deel van de kiezerpopulatie aanspreekt. Deze potientiele kiezers denken dat Wilders voor hun belangen opkomt, krijgen het gevoel dat Wilders door het schofferen en belachelijk maken van de zittende macht, een soort moderne Robin Hood is, die steelt van de rijken om het terug te geven aan de armen. Ondertussen wordt de kiezer bedrogen. Wilders is er een ster in om ieder debat uit de weg te gaan, hij maakt gebruik van de tactiek door alleen maar eventjes zijn mening droppen op een handig gekozen moment en manier, en vervolgens zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken, zodat anderen hem niet kunnen wijzen op zwakke punten in zijn betoog. Er ontstaat veel heisa en rumoer in vooral de media, die bij blijft hangen in het collectieve geheugen, maar er wordt verder niets concreet opbouwends bereikt. Door bijv. de voortdurende non discussies over de vrijheid van meningsuiting en over de Islam die steevast zonder Wilders zelf in de media gevoerd worden (omdat Wilders daaraan weigert deel te nemen), blijven de punten waar het werkelijk over moet gaan onbesproken. Hierdoor ontstaat de paradoxale situatie dat er een debat wordt geagendeerd terwijl dat debat tegelijkertijd uit de weg wordt gegaan (niet alleen maar de politici ontlopen het inhoudelijk debat, ook de media zijn meer gefocussed op sensatie dan op een inhoudelijk discours en controle van de macht, want dat scoort niet)

  Volgens mij is Wilders helemaal niet geinteresseerd is de vrijheid van meningsuiting (hij is nogal inconsequent/selectief wie hij vrijheid van meningsuiting wil gunnen, vrijheid van meningsuiting is voor Wilders een mooi onderwerp omdat hij daarmee de angst voor islam kan uitbuiten). Onbesproken blijft bijv. dat wanneer de PVV wanneer deze als aan de macht komt, van plan is een grootscheepse belastingverlaging door te voeren, die (door de vlaktax opzet) vooral de rijken ten goede zal komen en de sociale voorzieningen hard zal treffen, waarmee de potentiele Wilders kiezers die veelal laagopgeleid zijn en laagbetaalde banen hebben, van een koude kermis thuis zouden kunnen komen.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This