GroenLinksers aller regio’s verenigt u!

woensdag 4 april 200759 reacties

Manifest “Knokken voor wat kwetsbaar is”

GroenLinksWij zijn GroenLinksers die zich zorgen maken; niet persé over de koers en het imago, maar wel over het beeld dat we vechtend en rollebollend over straat gaan. Over een teruglopend resultaat bij de laatste achtereenvolgende verkiezingen. We maken ons zorgen over de ‘verplatting’ en het populisme in de politiek, waar een zacht, kwetsbaar en genuanceerd betoog geen weerklank meer vindt.
GroenLinks is de partij die hét groene en linkse (sociale) alternatief wil zijn. We willen knokken voor het milieu en knokken voor mensen in moeilijke posities. Maar daarbij is ‘houden wat we hebben’ ons niet goed genoeg. We willen een stap maken in de sociale zekerheid zodat deze naast ‘zeker’ ook weer ‘sociaal’ wordt. Waarin mensen niet als ‘sociaal afval’ langs de kant blijven liggen maar méé doen op een niveau dat voor hen passend is. We willen de economie vergroenen zodat we een duurzame (en dus groene) groei van de economie op langere termijn kunnen waarborgen.

Maar we zien ook dat niet alles goed gaat.
GroenLinks zit al jaren in een trend van verloren verkiezingen. Wij willen er voor knokken deze trend te keren. We willen een open en levendig debat binnen onze partij, zonder dat we daar geheimzinnig over willen doen. We willen debat over de koers, over het imago en over de uitvoering van onze partij, maar mét oog voor alle nieuwe ontwikkelingen die zijn ingezet. Met waardering voor de inzet van de medewerkers van het landelijk bureau, de Tweede Kamerfractie, de medewerkers van de EU en Eerste Kamer fracties. Met waardering voor de inzet van het partijbestuur (door de jaren heen) en niet op de laatste plaats met waardering voor de inzet van de ‘gezichten van onze partij’, ónze politici. En vooral met waardering voor al die leden die zich op alle niveaus, van lokaal tot Europees, keihard inzetten voor onze idealen.

Willen we dan een applausmachine zijn?
Neen; natuurlijk niet! Natuurlijk mag er gewezen worden op wat er niet goed gaat, op fouten die worden gemaakt en op wat er een volgende keer beter kan. Maar op ieder congres wordt de huidige lijn en de huidige koers van de partij met (grote) meerderheid áángenomen. Dat wil niet zeggen dat hierover dan geen discussie mag worden gevoerd, juist wél! We willen immers een debatpartij zijn. Daarom zijn er straks regionale bijeenkomsten, daarom kunnen we straks over het beginselprogramma gaan debatteren.

Maar we willen ook een aantal dingen niet.
We willen géén partij zijn die ruziënd over straat rolt,
We willen géén partij zijn waarvan delen hun mening uiten via de media,
We willen géén partij zijn waarin de loopgraven worden gegraven voordat er een echte discussie wordt gevoerd,
We willen géén partij zijn die met intern wantrouwen ieder voorstel van partijbestuur en fractie per definitie wantrouwt.
Wij roepen alle leden en sympathisanten van GroenLinks op actief deel te nemen aan de discussie die het ‘project 2008’ wordt genoemd. Waarbij aan het einde van 2008 een nieuw beginselprogramma wordt vast gesteld en onze koers, campagnes en imago op constructieve wijze tegen het licht zijn gehouden en zijn herijkt.

Wij willen knokken voor wat kwetsbaar is!

Paul Vermast, voorzitter a.i. en burgerraadslid Dronten, partijraadslid Flevoland,
Michel Klijmij, gemeenteraadslid Gouda
Riejanne Stienstra, student te Groningen. “aanhanger van Groenlinks”
Astrid Kuiper, Fractievoorzitter Groenlinks Zeeburg (Amsterdam)
Arnoud Boer, bestuurslid GroenLinks Den Haag
Wilfred Rubens, partijraadslid Nijmegen
Laurens van Esch, bestuurslid GroenLinks Meppel
Christiaan Kwint, fractievoorzitter Heerhugowaard
Steven de Vries, oud-duovoorzitter Politiek DWARS
Annemiek Mulder, bestuurslid GroenLinks Dronten
Reinout van Schouwen, Rotterdam
Antoon van Rosmalen-van den Eerenbeemt
Ruben Smit, GroenLinks Gemeenteraadslid Diemen & Partijraadslid namens Noord-Holland
Gert Talens, Oud-voorzitter GroenLinks Dronten
Maarten van Beek, gemeenteraadslid Krimpen a/d IJssel
Simon Otjes, Partijraadslid namens Leiden
Christian Jongeneel, Rotterdam
Jeroen Steeman, bestuurslid GroenLinks ‘s-Hertogenbosch
Debby de Heus, gemeenteraadslid Tiel
Hilde Niezen, fractievoorzitter Groenlinks Gouda
Evert-Jan Westervelt, lid Leiden
Jan de Laat, duo-raadslid Zeeburg
Peterpaul Kloosterman, bestuurslid GroenLinks Gouda
Natasja van den Berg,
Mieke van der Vegt, oud-bestuurslid DWARS
Michiel Coolen,
Harriet van den Eerenbeemt, GroenLinks-lid in ‘s-Hertogenbosch
Hans van Egdom, gemeenteraadslid uit Leiden
Wieke Blaauw, voorzitter afdeling Delft
Harmen Binnema, fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland
Vincent Kagie, duo-raadslid GroenLinks Leiden
Mathieu Heemelaar, fractievoorzitter Westerpark, lid partijraad, lid RozeLinks
Lonneke Lodder, Amsterdam
Lennart van der Linde, Den Haag
Ewout Deurwaarder, duo-raadslid GroenLinks Alkmaar
Jaap de Wit, lid GroenLinks Zaanstad
Marieke Kwint-Bol, (raads)commissielid GroenLinks Heerhugowaard
Popko Kuiper, voorzitter GroenLinks afdeling Leiden
Reinout van Schouwen, GL-lid te Rotterdam
Tjeerd de Jong, voorzitter bestuur afdeling Utrecht-stad
Hans van ’t Hof, fractievoorzitter GroenLinks Strijen
Martijn van Schaik, Bestuurslid Amsterdam Westerpark en reservelid Partijraad
Frank Pels,  op persoonlijke titel, tevens bestuurslid afdeling Zeewolde
Toon van der Ven,  Voorzitter GroenLinks Afdeling Den Bosch
Johan Banis, secretaris GroenLinks Dronten
Hessel Dijkstra,
Imma Muris,

John Swelsen, Voorzitter GroenLinks Arnhem
Cebus Korteweg, Fractievoorzitter GroenLinks Dronten
Niels van den Berge, GroenLinks lid
Steve Djadoenath, GroenLinks lid te Eindhoven
Rense Nieuwenhuis,
Albert Appelo, lid afdeling Groningen-stad

Voel je vrij je aan te sluiten!

59 Reacties

 1. R.

  Ik steun dít manifest!

 2. Wilfred Rubens

  Zet mijn naam er maar onder, Paul!

 3. Laurens van Esch, bestuurslid GroenLinks Meppel

  Ik steun dit manifest!

 4. Steven de Vries

  ik ondersteun het manifest!

 5. Reinout van Schouwen

  Bij deze ondersteund!

 6. Annemiek Mulder, bestuurslid GroenLinks Dronten

  Zet mijn naam er maar onder!!

 7. Antoon van Rosmalen-van den Eerenbeemt

  Ik ondersteun dit manifest

 8. Maarten van Beek

  Graag onderteken ik een manifest met een dergelijke positieve grondhouding.

 9. Christian

  Ik steun dit manifest

  Wel heb ik er een kleine aantekening bij: ik vind het niet erg als die discussie ook in de pers gevoerd wordt. Ik denk niet dat je de ‘groep Platvoet’ kunt verwijten dat de pers hun manifest heeft opgepikt. GroenLinks is geen partij die problemen liever intern houdt. De onenigheid mag geëtaleerd worden, als dat op een nette manier gebeurd, waarbij het niet zozeer gaat om het doordrijven van het eigen gelijk, maar om een gezamenlijke zoektocht.

 10. paul

  @ Christian,
  Volgens mij is dit precies wat we bedoelen met de zin: “We willen een open en levendig debat binnen onze partij, zonder dat we daar geheimzinnig over willen doen”. Ik zal je er bij zetten 🙂

 11. Jeroen Steeman, bestuurslid GroenLinks 's-Hertogenbosch

  Ook ik steun dit manifest als bestuurslid van de afdeling ‘s-Hertogenbosch.

 12. Debby de Heus gemeenteraadslid Tiel

  Ik ondersteun dit manifest van harte!

 13. Hilde Niezen

  Ik steun dit manifest, maar vind eigenlijk dat we hier geen manifest voor nodig zouden moeten hebben. Gewoon doen.

 14. Evert-Jan Westervelt, lid Leiden

  Ook ik steun dit manifest van harte.

 15. Jan de Laat - duo-raadslid Zeeburg

  Ik ondersteun het manifest

  Slechts 1 zin kan je 2 keer uitleggen: We willen géén partij zijn waarvan delen hun mening uiten via de media

  Internetpagina’s en blogs zijn natuurlijk ook media.

 16. Peterpaul Kloosterman

  Ik ben het eens met dit manifest. Al hoop ik wel dat GroenLinks zich op een betere manier gaat MANIFESTeren.
  Enne, wat leuk dat mijn lego-typografie voor de Goudse gemeenteraadsverkiezingen van 2006 nu ‘hergebruikt’ wordt voor dit opbouwende manifest.

 17. paul

  Ja, beter goed “gejat” dan slecht verzonnen toch? Daarbij, Lego = leuk 😉

 18. Natasja van den Berg

  Mooi manifest. Ik zie uit naar de vele debatten in onze partij.

 19. Mieke van der Vegt, oud-bestuurslid DWARS

  Hier sluit ik me graag bij aan!

 20. Michiel Coolen

  Ik sluit me hier helemaal bij aan.
  Kom maar op!

 21. Harriet van den Eerenbeemt

  Zet me er maar onder! Ik ben groenlinks-lid in ‘s-Hertogenbosch

 22. Harmen

  Hoi Paul,

  Ja ik teken graag mee!

  Groet,
  Harmen Binnema, fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland

 23. Mathieu Heemelaar

  Prima, Paul,

  Komt sterk overheen met mijn gevoelens bij het lezen van mijn manifest. De manier waarop we met elkaar omgaan zegt alles over de inhoud van waar we voor staan.

  Ik onderteken!
  Mathieu Heemelaar, frvz Westerpark, lid partijraad, lid RozeLinks

 24. Lonneke Lodder

  Beste Paul

  Goed initiatief, jammer dat het nodig is. Mijn naam mag er ook onder.

  Lonneke Lodder
  Amsterdam

 25. Wieke Blaauw

  Helemaal mee eens. Tijdens het congres is de motie ingediend waarin gevraagd werd de discussie te organiseren, dat is voortvarend opgepakt. Laten we die discussie dan met elkaar voeren en niet via de media. Op zich is het prettig de argumenten in ‘Discussieer en Beslis Mee’ op een rijtje te zien. Ik hoop dat we nu een open discussie kunnen voeren waarbij er een onderling vertrouwen is dat we allemaal hetzelfde nastreven: een groene en solidaire samenleving.

  Wieke Blaauw, Voorzitter afdeling Delft

 26. Lennart van der Linde

  Mijn naam mag er ook onder. Ik heb het andere manifest ook ondertekend, want ik ben het met beide stukken eens, zie er geen tegenstelling tussen. Laten we alle kritiekpunten goed bespreken en kijken in hoeverre we de partij en koers kunnen verbeteren, met alle respect voor verschillen in opvatting.

  Lennart van der Linde (Den Haag)

 27. Ewout Deurwaarder

  Ik ondersteun dit manifest!

  Ewout Deurwaarder, duo-raadslid GroenLinks Alkmaar

 28. Karel van Broekhoven

  Wat een flauwekul! Sinds wanneer is het publiceren van je mening hetzelfde als het graven van loopgraven? Mogen de GroenLinks leden en -kiezers dan geen kennis nemen van wat een groep bezorgde leden denkt? Angst is een slechte raadgever. En hieruit spreekt angst voor openheid. Trouwens, wat doet Vermast eigenlijk zelf als hij zijn manifest op internet zet? Loopgraven aanleggen?

  Karel van Broekhoven,
  Kritisch GroenLinkser

 29. paul

  Beste Karel,
  om je te citeren: “wat een flauwekul”. GroenLinks leden en kiezers mogen van mij alles horen en lezen. En dat we ons zorgen maken wordt volgens mij algemeen gedeelt. Maar in een negen pagina’s dik manifest de bal eenzijdig bij de partijtop neer te leggen, dat noem ik de loopgraven betrekken. Wat hebben “wij GroenLinksers in het land” misschien beter kunnen doen? kan misschien ook een heel reële vraag zijn. Maar wat me het meest stoort is dat de media (actief) worden gezocht. Keer op keer. In februari vlak voor het congres en nu weer. De evaluatie en de herijking discussies staan op punt van beginnen en juist nú komt dat manifest. En weer het beeld in de media dat GroenLinks intern verscheurd is. Volgens mij is dat écht onzin, maar het beeld wordt zo wel geschapen.
  Daarom dit manifest waaruit dezelfde zorgen spreken maar de houding positief-kritisch is. Dat maakt voor mij het verschil.

  Paul Vermast.

 30. Marieke Kwint-Bol; (raads)commissielid GroenLinks Heerhugowaard

  Ik ondersteun dit manifest.

 31. Popko Kuiper; voorzitter GroenLinks afdeling Leiden

  Ook mijn naam mag onder dit manifest.

  Woensdag j.l. heeft de A.L.V. van Leiden unaniem besloten een bericht naar het partijbestuur te zenden met ongeveer dezelfde strekking.
  Ook wij vinden discussie nuttig en belangrijk, ook voor ons is de “partijtop” niet boven alle kritiek verheven, maar we willen niet dat bij voorbaat alle kritiek in dezelfde richting wijst en er dus voorbarige conclusies worden getrokken.

  Popko Kuiper

 32. Reinout van Schouwen

  Ik teken trouwens namens mijzelf (GL-lid te Rotterdam), niet namens de WOSS.

 33. Tjeerd de Jong

  Ook ik steun dit manifest van harte.

  Tjeerd de Jong
  NAmens mijzelf, tevens voorzitter bestuur afdeling Utrecht-stad

 34. Hans van 't Hof

  Ben nog steeds heel blij met een partij als GroenLinks en ondersteun het manifest.

  Hans van ’t Hof
  fractievoorzitter GroenLinks Strijen
  (ligt in het Nationaal Landschap Hoeksche Waard)

 35. Martijn

  Jahoor, ook ik sluit me aan.
  Martijn

 36. Martijn

  Sorry,

  Bestuurslid Amsterdam Westerpark en reservelid Partijraad

 37. Ronaldo NOBEL'

  paar dingetjes:

  – volgens mij loopt wat vrijheid eerlijk delen betreft, de lijn tussen *voor de doelen* en *tegen de middellen*

  – het gebruik van op meerdere manieren uit te leggen termen als “vrijheid”,”liberaal”, “populistisch” en “cosmopoliet” vertroebelt de boel alleen maar.

  – leuzen als “groei mee” en “leven de economie” zijn voor groenlinks volslagen ongeschikt

 38. paul

  Dag Ronaldo,

  Goede bijdrage voor de discussie, maar in het minifest gaat het hier niet over…

  Groeten,
  Paul

 39. Frank Pels

  Hoi Paul,

  Ik steun dit manifest van harte.

  Frank Pels
  op persoonlijke titel, tevens bestuurslid afdeling Zeewolde en commissielid Ruimte & Wonen Zeewolde

 40. Toon van der Ven

  Voorzitter GroenLinks Afdeling Den Bosch.

  Op persoonlijke titel maar helemaal mee eens – wat een vertoning zeg!

 41. hessel dijkstra

  Mee eens.
  Vooral het opzoeken van de landelijke pers vind ik uiterst kwalijk.

 42. Imma Muris

  Ben pas sinds kort lid en schrok erg van de wijze waarop het eerste manifest in het nieuws kwam (lijkt té veel op wat ik elders meemaak…). Daarom steun ik van harte dit nieuwe manifest!

 43. John Swelsen

  Dit lijkt me de meest verstandige weg om te bewandelen. Mijn naam mag er wel onder!

  John Swelsen
  Voorzitter GroenLinks Arnhem

 44. Cebus Korteweg

  Prima actie Paul!

  Cebus Korteweg
  Fractievoorzitter GroenLinks Dronten.

 45. Niels van den Berge (GroenLinkslid)

  Hey Paul,

  Ik steun dit van harte. Voeg mijn naam maar toe!

  groetjes,
  Niels

 46. Philip Tetteroo

  Mijn waardering voor de toonzetting van het Manifest Knokken voor wat kwetsbaar is, zonder populistisch gedoe.

 47. Steve Djadoenath

  Ook ik steun dit manifest,

  Steve Djadoenath
  GroenLinks lid, Eindhoven

 48. Rense Nieuwenhuis

  Inderdaad zeg! Ik onderteken dit met vrolijkheid.

  Zie ook de discussietekst op: http://www.groenlinks.nl/netwerkcg

  Geschreven in een priller stadium van de discussie, maar goed aansluitend bij jullie initiatief!

 49. Albert Appelo, lid afdeling Groningen-stad

  Ik ondersteun uiteraard de intentie van dit manifest.

 50. Albert Appelo

  Daarbij (zie mijn post gisteren) wil ik wel opmerken dat ook een partijbestuur tot taak heeft, zorg te dragen voor respectvolle omgangsvormen binnen een partij. Zolang niet ons partijbestuur de leden verzoekt, respectvol met partijgenoten om te gaan, en dus geen negatieve opinies over elkaar afstandelijk via massamedia te uiten die nog niet persoonlijk of via partijkanalen zijn geuit, verwacht ik niet dat aan dergelijke respectloze praktijken een einde komt. (Is dat ook wat afdeling Leiden bedoelt? zie hierboven bij 7 april.)

 51. dorien mijksenaar

  transparant, veelzijdig, maar niet rollebollend, zo zouden we het debat moeten ingaan.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This