GroenLinks is tegen een Luchthaven Flevoland

dinsdag 30 juni 20093 reacties

met-het-vliegtuig-naar-de-zonGisteravond was er een inspraakavond over de uitbereidingsplannen van Luchthaven Lelystad. Onderstaand de tekst die ik daar namens GroenLinks heb uitgesproken:

GroenLinks is zeer tegen de uitbereiding van de Luchthaven Lelystad. Het levert Flevoland niets anders dan overlast op. Het door bestuurders met regelmaat aangehaalde draagvlak is niet het draagvlak onder de bewoners van Flevoland. De beloofde werkgelegenheid is flauwekul!

Dat er geen draagvlak is hebben acties in diverse gemeenten wel bewezen. Het beste voorbeeld is Zeewolde waar in 2006 tegen de 4600 handtekeningen zijn opgehaald als protest tegen de over het dorp geplande vliegroutes.

De meest recente informatie met betrekking tot met name de toenaderingsroutes geven opnieuw het zeer ongewenste beeld van routes die rakelings langs de bebouwde omgeving van Zeewolde staan geprojecteerd.

Trouwens, waarom staan de startroutes wel in dit MER en niet de toenaderingsroutes? Wat is daarvan de bedoeling? Op deze manier worden de burgers toch verkeerd voorgelicht?

Maar wat voor GroenLinks blijft wringen is de steun die aan de plannen wordt verleend door de overheid. Hoe verhoudt een vervuilende luchthaven zich tot de kabinetsambitie om in 2020 30% minder CO2 uit te stoten, dat zal niet meevallen als de luchtvaartsector straks weer flink zal groeien. De voorwaarden waaronder de sector in 2012 mee gaat doen aan emissiehandel zijn zo slap, dat dat voorlopig niet of nauwelijks tot prijsstijgingen zal leiden, en heeft dus ook geen invloed op de vraag. Hoe verhoudt een warme steun van de provincie zich met de ambitie de meest klimaatvriendelijke provincie van Nederland te worden?

Voor GroenLinks is het duidelijk; dat verhoudt zich niet met de kernkwaliteiten van Flevo-land als Rust en Ruimte. Flevoland koketteert daar zelfs mee door de kiekendief als het symbool van Flevoland te gebruiken. Maar na uitbreiding is er weer een stuk Nederland waar het gedaan is met die rust en de schone natuur.

GroenLinks hecht weinig geloof aan het verhaal over de toegevoegde waarde van de luchthaven als werkgelegenheidsmotor. In helder Nederlands vind GroenLinks het flauwe kul waarmee de bevolking rijp moet worden gemaakt voor een luchthaven die ze niets anders oplevert als herrie. In de ogen van GroenLinks is dat volksverlakkerij!

Chartermaatschappijen zijn zuinige ondernemingen met zo weinig mogelijk personeel. Passagiers komen aan, stappen in en weg zijn ze. Andersom precies hetzelfde.

Daarnaast vliegen chartermaatschappijen op vakantiebestemmingen. Dat zal weinig be-drijven de polder intrekken, want wat hebben die aan bestemmingen als Antalya en Agadir? Niemand heeft tot nu toe kunnen waarmaken waar al die 800 arbeidsplaatsen vandaan zullen gaan komen.

Daarnaast wil GroenLinks investeringen in groene banen en in toekomstgerichte sectoren zoals alternatieve vormen van duurzame energieopwekking en vervoer. GroenLinks wil geen betonbanen, maar groene banen Die zijn wél goed voor woon- en leefklimaat en voor de economie. Denk aan banen in de isolering van woningen, in de schone energiebedrijven, in een beter openbaar vervoer, straks in het Oostvaarderswold, zorg of recreatie. En er zijn vast meer voorbeelden te vinden.

Veel inwoners van Flevoland zijn bij Schiphol weggevlucht vanwege de overlast. Kunt u waarmaken dat deze; en alle andere inwoners van Flevoland; zich geen zorgen hoeven te maken over de woonkwaliteit in Flevoland? De uitbereiding van de Luchthaven blokkeert ook de uitbereiding van Almere in oostelijke richting. GroenLinks ziet niets in uitbereiding van Almere westelijk buitendijks en daarmee zal Almere in onze ogen naar het oosten moeten. Een grotere luchthaven in Flevoland past hier niet bij!

Ook de routes worden erg mooi voorgesteld in deze MER. Mooie dunne lijntjes die precies langs de dorpen en steden lopen. Maar da’s natuurlijk allemaal flauwe kul. In de praktijk kunnen piloten flink afwijken van voorgeschreven vliegroutes. De luchtvaartinspectie heeft daar nauwelijks grip op. Een route die vlak langs de bebouwde kom loopt, betekent in de praktijk dus al snel dat vliegtuigen met regelmaat recht boven een dorp of stadswijk vliegen.

De route over de Oostvaardersplassen is voor GroenLinks niet bespreekbaar. Niet vanuit het oogpunt van de natuurbescherming, maar ook niet vanuit het oogpunt van veiligheid. De Oostvaardersplassen zijn een Natura 2000 gebeid en geniet daarmee de belangrijkste bescherming omdat is vastgesteld dat het gebied van grote waarde is voor heel Europa.

GroenLinks vindt de uitbereiding van de Luchthaven een onverantwoorde hypotheek op de toekomst. Flevoland is een nog heel jonge provincie die nog volop ontwikkeld en veranderd. De veranderingen in een decennium in Flevoland zijn op Nederlandse schaal onvergelijkbaar en zullen door de komst van een luchthaven sterk worden ingeperkt. Dat is dom; dat moet je niet willen.

Als afsluiting iets over de wijze waarop de bevolking wordt betrokken bij deze plannen. De MER en bijlagen zijn voor een gewone en geïnteresseerde inwoner een verschrikkelijke stapel informatie waar je redelijkerwijs geen wijs uit zal worden. Veel te complex en veel te veel getallen. Op basis daarvan kan geen enkele burger die niet heel goed in het dossier is ingevoerd een goed onderbouwde inspraak kunnen geven. Als volksvertegenwoordiger maak ik me daar grote zorgen om!

Concluderend: Schiphol gooit haar eigen problemen over de schutting. Door de uitbrei-dingsplannen voor de luchthaven, spreidt het vliegtuiglawaai zich als een inktvlek boven Nederland uit. Bovendien staat de enorme groei van het vliegverkeer op gespannen voet met de klimaatambities van het kabinet en Gedeputeerde Staten. Extra luchtvaartcapaciteit is het slechtst denkbare antwoord op de klimaatcrisis. De recessie wordt er evenmin mee bestreden: investeer liever in groene banen en maak werk van zon en wind.

Er is ook een opname van gemaakt. Die is hier te zien:

De uitbreiding van de Luchthaven Lelystad is een ongewenste ontwikkeling. Die voor de regio vooral tot herrie, stank en overlast zal leiden. De zogenaamde economische groei en werkgelegenheidseffecten worden al jaren positief voorgespiegeld. Terwijl de voorwaarden waaronder de luchthaven ontwikkeld mag worden inmiddels al onder druk staan.

In dit dossier een overzicht van alle blogberichten over de Luchthaven Lelystad op deze website.

3 Reacties

 1. OPA

  Yes, dominee Vermast, dat heeft u mooi gezegd 😉

 2. Paul Vermast

  Dank 🙂

 3. OPA

  Wat ik nog een goede toevoeging zou vinden is: een toelichting waarom GroenLinks tegen mág zijn. Ik doel daarbij op het grotere plaatje dat GroenLinks daadwerkelijk heeft uitgewerkt, de door mij zeer gewaardeerde Europese visie waarbij op een andere wijze prima voor de Europese lange-afstand mobiliteit wordt gezorgd maar wel met een veel beperktere schade tegen een gelijkwaardig of lager kostenplaatje.

  GroenLinks heeft een doordacht alternatief plan en dus niet zomaar een bekende “wij zijn tegen rotzooi in onze achtertuin” opstelling.

  Maar goed, misschien vraag ik nu teveel van een lokale politicus.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.