groenlinks_logogro_2287520aDe laatste dagen krijg ik de vraag of ik ben links ben, want mijn profiel is nogal groen. In zekere zin verrast die vraag me een klein beetje omdat ik deze tegenstelling wonderlijk vind. Groene politiek is voor mij sociaal, rechtvaardig en volhoudbaar.

Rechtvaardigheid is voor mij de basis waarop onze sociale en groene pilaren gefundeerd zijn. Deze rechtvaardigheid gaat vanzelf sprekend over internationale solidariteit en rekening houdend met toekomstige generaties hier en elders in de wereld.

De commissie Van Dijk noemt in haar rapport expliciet dat groen voor de kiezers ons unieke punt is en adviseert daarop de nadruk te leggen. De aanbevelingen van Van Dijk lijken mij nuttig, zeker omdat groen voor mij dus ook sociaal en rechtvaardig is.

Als bestuurslid publiciteit en campagnes wil ik het permanent campagne voeren handen en voeten geven op landelijk en lokaal niveau. Acties zoals Ineke van Gent deze voerde tegen de versobering van de kinderopvang zijn daar voor mij een goed voorbeeld van. Maar evenzeer het aanhoudend verzet van onze partijgenoten in Limburg tegen de kerncentrale net over de Belgische grens.

Vanuit het bestuur moeten we permanent in verbinding blijven met lokale GroenLinksers op de grote thema’s die spelen. Of het nu gaat om paardenvlees dat als rund wordt verkocht of de dramatisch oplopende werkeloosheid; daarop moet een helder GroenLinks antwoord komen.

Die contacten moeten we niet leggen door een Utrechts vergadercircus in te richten, maar met moderne middelen als een google hangout of skype. Iedereen thuis achter de computer.

Dus om terug te komen op de vraag of ik nu links ben; mijn hart zit op de juiste plaats: links dus!