Geschenkenregister 2018-2022

In overeenstemming met de ‘Verordening bestuurlijke integriteit voor bestuurders van de gemeente Dronten 2012‘ meld ik de geschenken die ik als gemeenteraadslid heb gekregen en de (door mij) geschatte waarde van het geschenk. 

Met de inwerking treding van de ‘Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Dronten 2020‘ per 12 juni 2020 is het niet langer nodig dit register actueel te houden. Ondanks dat zal ik deze wél bijven vullen om hierover transparant te zijn. 

Datum Geschenk  Ontvangen van  Geschatte waarde
       
29 maart 2018 Boek de gemeenteraad Gemeente Dronten € 27,50
       
6 juni 2019 Verpakking met 2 Friese speciaalbiertjes wegens bereiken hoogste punt nieuwbouw Bouwgroep Dijkstra Draisma – bouwer burgemeester Aat de Jonge Zwembad € 7,50
       
13 juni 2019 Boek ‘Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit?’  SEA-groep landbouw gemeente Dronten € 20,00
       
14 augustus 2019 Boek ‘Van Zichtboord tot Bloemenzoom’ Dorpsbelangen Swifterbant € 20,00
       
17 augustus 2019 Werkbezoek Lowlands incl toegang tot het festivalterrein voor de gehele dag Gemeente Dronten € 70,00
       
17 augustus 2019 2 vrijkaartjes Walibi* Walibi Holland € 73,00
       
21 augustus 2019 Oranjehoen (kip) Leenders Kip € 20,00
       
27 augustus 2019 Boekje ‘Mooi, soms zwaar, maar altijd warm’  Bureau LWPC € 15,00
       
23 januari 2020 Toegangskaart Bio-Beurs Zwolle Gemeente Dronten € 20,00
       
11 september 2020 Stromaxi paraplu  Gemeente Dronten/provincie Flevoland  € 20,00
* Verantwoording

Tijdens het werkbezoek aan Lowlands op 17 augustus 2019 ontving ik een enveloppe met onder andere 2 muntjes, polsbandjes die toegang tot het terrein gaven en wat andere informatie. Bij thuiskomst stelde ik vast dat daarbij ook 2 vrijkaartjes voor Walibi zaten.

Onvoldoende bewust van de integriteitscode heb ik deze weggegeven en kon ik dat niet meer ongedaan maken toen ik me, in de dagen daarna, realiseerde dat die kaartjes eigenlijk terug naar Walibi hadden gemoeten volgens de gedragscode integriteit raadsleden. Ik heb daarvan mondeling melding gedaan bij de burgemeester.

Bijgewerkt op: 6 april 2022