vliegtuig-over-woningFlevoPost columnist Gerrit Wijnne heeft “uit betrouwbare bron” vernomen dat de raad momenteel erg in de achterkamertjes bezig is over de uitbreiding of verplaatsing van de luchthaven Lelystad. Er zou al ‘enkele keren zijn gepraat met slechts één onderwerp’: de luchthaven.

“Onvermijdelijk dient zich de vraag aan waarom in beslotenheid wordt gepraat over iets dat feitelijk alle burgers aan gaat”. Dat is erg simpel: de raad van Dronten heeft twee maal in beslotenheid gesproken over de Alderstafel. Aan de Alderstafel wordt onder leiding van Hans Alders gesproken over de ontwikkelingen in de luchtvaart ná 2020. Dat gaat over de tijd na de uitbereiding van de luchthaven Lelystad die tot vandaag ter inspraak ligt. In de lange- termijn-verkenning luchtvaart van het Kabinet zijn er vier opties voor en tweede nationale luchthaven in Flevoland. De huidige locatie in Lelystad, dezelfde plek met een gedraaide baan, Dronten West en Dronten Oost.

Namens Dronten zit wethouder Van As aan tafel bij Alders om daar te horen wat de plannen zijn. Wat daar besproken wordt is door de heer Alders als vertrouwelijk bestempeld. Maar de deelnemers aan de tafel mogen wel met hun ‘achterban’ overleggen. Dat is in het geval van wethouder Van As dus de gemeenteraad van Dronten. Ik mag en kan dus daarover niet uit de school klappen.

Maar de positie van de gemeenteraad van Dronten is glashelder. Immers, meteen nadat er nieuws was over een luchthaven op het grondgebied van Dronten, of een grotere luchthaven dan nu in de plannen staat in Lelystad, heeft Dronten daarover unaniem een motie aangenomen die zich hiertegen uitspreekt.

Er ontstaat dus geen geheimzinnigheid zoals in de FlevoPost wordt gesuggereerd. De media moeten die suggestie ook niet wekken. Neem maar van mij aan dat de raad van Dronten – GroenLinks voorop – dolgraag in de openbaarheid zouden debatteren hierover. Maar het is in het belang van alle burgers van Dronten dat we wel horen wat er aan de tafel van Alders wordt besproken,  ook al heeft dat nu even als gevolg dat we er niet in het openbaar over mogen spreken.

Dat er weinig verzet is noemt de FlevoPost terecht verbazingwekkend. Als GroenLinks vermoeden we dat dit ook te maken heeft het de fabel die door alle andere politieke partijen wordt verspreid dat het goed is voor de werkgelegenheid. Wij geloven daar helemaal niets van en waren, zijn en blijven tegen uitbreiding van de Luchthaven Lelystad: laat staan een tweede nationale luchthaven in Flevoland!

Meer in formatie op www.geenluchthavenflevoland.nl