Geen Belgische toestanden aan de kust!

door maandag 21 december 2015Natuur, weblog1 reactie

Het Kabinet heeft besloten om het verbod om te bouwen in de duinen op te heffen. “Door meer ruimte te bieden aan initiatieven in het kustgebied wil het Rijk een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust realiseren. Daartoe komt het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duingebied” valt te lezen in een persbericht na de ministerraad.

Het is weer een typisch voorbeeld van economisme van deze regering. Want de waarde van de duinen voor bijvoorbeeld natuurwaarde of ontspanning is niet in geld uit te drukken en wordt door het kabinet dus niet meegenomen.

Ik ben op gegroeid daar aan de kust, de Zeeuwse kust. En de toeristen (ik werkte is de strandhoreca) roemden juist onze kust omdat deze niet is verpest door bebouwing. Voornamelijk de Belgen hadden geen goed woord over voor hun kust als je deze met de onze vergelijkt.

Maar waarde voor dit kabinet drukt zich enkel uit in zaken waarop je OZB kunt heffen kennelijk. Zaken die je in het economisch verkeer kunt verhandelen en waarmee je speculeren kunt. Gemeenten en projectontwikkelaars zullen naar mijn grote vrees op jacht gaan naar een snelle grijpstuiver terwijl je jezelf kunt afvragen of er wel echte behoefte aan bestaat. Een project als Zuidezee op Zuid in Dronten laat zien dat dit lang niet altijd het geval is. Dure vakantiewoningen buitendijks. Ze staan voor een belangrijk deel al acht jaar leeg.

Het is een historische vergissing om de Noordzeekust aan dit VVD-denken bloot te stellen. Natuurorganisaties zijn al dit najaar een actie begonnen om de kust tegen deze waanzin te beschermen. Ik zou u zeker willen oproepen deze te steunen!