Namens de fractie van GroenLinks Dronten zal ik aanwezig zijn bij deze avond.