De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen bij het sociaal werkbedrijf IMpact.