Het presidium is een commissie van de gemeenteraad, bestaande uit de voorzitters van de commissie en de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.