De gemeenteraad spreekt over de Kadernota.

De agenda en de achterliggende stukken zijn te vinden op www.dronten.nl