De raad wordt informeel bijgepraat over een actueel onderwerp.