De raad wordt informeel bijgepraat over een het thema dienstverlening.